Brusel chce zdanit finanční transakce v celé EU

Brusel – Evropská komise navrhne zároveň s novým rozpočtem zavedení daně z finančních transakcí v celé EU a zmrazení zemědělských výdajů od roku 2014. Samotný rozpočet pro roky 2014–2020 by měli eurokomisaři schválit ještě dnes. Zákulisní informace přitom zatím neznějí pro Českou republiku nijak příznivě. S novým rozpočtem má přijít i výrazné omezení čerpání z unijních fondů pro Česko i další chudší státy EU. V současném rozpočtovém období je přitom Česká republika největším příjemcem dotací v přepočtu na obyvatele.

Komise chce zavedením nové daně a zmrazením peněz pro farmáře částečně zvrátit trend posledních minimálně 20 let, kdy klesá podíl takzvaných vlastních zdrojů na financování unijního rozpočtu a naopak roste podíl příspěvků členských států EU, jejichž ochota přispívat na chod evropské sedmadvacítky však klesá.

Od zavedení daně z finančních transakcí, občas nazývané jako Tobinova daň, si komise slibuje příjem zhruba 50 miliard eur ročně (zhruba 1,2 bilionu korun), které mají putovat právě do rozpočtu EU.

Naděje na prosazení jakýchkoliv nových unijní daní však nejsou nikdy příliš
velké, protože vyžadují souhlas všech členských států EU.

Noví členové nejspíš přijdou zkrátka

V novém rozpočtu, který mají dnes eurokomisaři také na stole, by podle diplomatických zdrojů měla unie nejvíc omezit takzvanou kohezní politiku, tedy peníze, které putují do nejchudších regionů v EU. Tam kromě Prahy patří i všechny české kraje, protože nedosahují ani k hranici 75 procent průměru životní úrovně v Evropské unii. Peníze, které se ušetří škrty na dotacích pro regiony, se mají přesměrovat do nově vzniklého fondu infrastruktury, ze kterého můžou žádat peníze všechny členské státy, a fondu energetiky, ze kterého se má financovat propojení energetických sítí zemí sedmadvacítky.

Očekává se, že rozpočet schválený Evropskou komisí narazí u členských států, a to především kvůli jeho celkovému objemu. V době krize totiž mnoho států tlačí na zmrazení výdajů. Rozpory může taky vyvolat tlak komise na zavedení nových vlastních zdrojů financí Evropské unie. Eurokomisaři tak chtějí snížit závislost na příspěvcích členských států.