Kalousek přichází se třemi variantami úspor

Praha - Ministr financí Miroslav Kalousek nabídl tři varianty, jak seškrtat rozpočet na příští rok o dvacet miliard korun. Jednou z možností je škrtnout pět procent výdajů ve všech resortech, další předpokládá škrty deset procent a dotaci 14 miliard korun na stavbu nových dálnic. Třetí možnost popisuje Kalouskův materiál jako „drastické škrty v sociální oblasti“. Uvádí to dokument, který ve středu projednali ekonomičtí ministři. Koalice by měla rozhodnout o způsobu škrtů do 14 dnů.

Podle informací serveru se ve středu vážně jednalo pouze o prvních dvou variantách. První z nich předpokládá, že se v jednotlivých ministerských kapitolách škrtne dohromady 18 miliard korun. Podle druhé se přidá 14 miliard na stavbu dálnic, resorty však budou muset najít úspory za 32 miliard korun.

Úspory na příští rok se rozdělují podle letošního modelu: každý resort přijde o pět nebo deset procent na výdajích, ke kterým není zavázán ze zákona. Jednotliví ministři posléze sami rozhodnou, kde úspory najdou. Podle Kalouska byl prostor pro plošné škrty v minulosti již vyčerpán, a proto navrhuje, aby správci kapitol vymezili rozsah agend, které budou v příštích letech omezeny či zrušeny.

Ministr kolegy upozornil, ať si rozmyslí i škrty na další dva roky, kdy se budou výdaje snižovat vždy o desetinu. V roce 2013 musí ušetřit 55 miliard korun a v dalším roce ještě 35 miliard korun navíc. Třetí variantou úspor je drastické snížení sociálních výdajů. Najít částku 90 miliard korun v sociálním systému je podle Kalouska teoreticky možné. Polovinu by stát ušetřil jenom tím, kdyby změnil zákon a přestal valorizovat důchody. Zbylou částku by bylo možné ušetřit tím, že se zruší nemocenská a jakákoli podpora nezaměstnaných.

Pokud by zrušení dávek, které stát vyplácí z pojistných dávek odvedených zaměstnanci, nepřipustil Ústavní soud, najde se potřebných 45 miliard korun zrušením rodinných dávek včetně porodného, dětských přídavků a rodičovských příspěvků.