Ani stavba bazénu se neobejde bez souhlasu úřadů

Praha – Kde jinde trávit volný čas, když venku panuje tropické počasí, než u vody. Plovárny a koupaliště však bývají v těchto vedrech často přeplněné. Mnoho lidí proto dává přednost koupání na zahrádkách ve vlastním bazénu. Navíc moderní bazény s posuvným zastřešením umožňují koupání již od jarních měsíců až do podzimu. Pořídit si takový bazén však stojí jak peníze, tak i čas strávený běháním po úřadech. Jaká razítka právě od nich potřebujeme?

Územní souhlas, nebo územní rozhodnutí?

K umístění nafukovacího bazénku pro děti samozřejmě žádná povolení nepotřebujete. Pokud však pořizujete opravdový bazén, který bude byť jen částečně zapuštěný do země, pak bez ohledu na jeho velikost je nutné žádat o územní rozhodnutí, případně za splnění určitých podmínek o územní souhlas.

Územní souhlas postačí v případě, že bazén nebude větší než 150 metrů čtverečních, bude v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nezmění a nebude vyžadovat nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (např. novou přípojku vody nebo elektriky).

Pro získání územního souhlasu je třeba vyplnit formulář Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a spolu s dalšími doklady jej podat na stavební úřad. Stavební úřad je pak povinen do 30 dnů buď vydat územní souhlas se záměrem, nebo usnesením rozhodne o projednání záměru v územním řízení. Nutnými doklady jsou stanoviska dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní infrastruktury a především souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být záměrem přímo dotčeno. Jde tedy především o to, mít bezproblémové sousedy, kteří souhlas podepíší. V případě nezískání těchto souhlasů sousedů je nutné postupovat složitější cestou územního řízení.

Oproti územnímu souhlasu je územní řízení nejen zdlouhavější, ale také nákladnější. Už jen proto, že k územnímu souhlasu postačí jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy, který zvládne zhotovit i člověk bez stavebního vzdělání. K žádosti o vydání územního rozhodnutí se však musí doložit dokumentace záměru zpracovaná autorizovaným projektantem. V průběhu územního řízení mohou sousedé jako účastníci řízení podávat námitky a mají také právo se proti územnímu rozhodnutí odvolat.

Stavební povolení, ohlášení, nebo nic?

Jestliže se vám povedlo v rámci územního řízení získat od stavebního úřadu pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby bazénu (případně souhlas s jeho umístěním) a zároveň jde o bazén do 40 metrů čtverečních, můžete rovnou stavět. Tyto menší bazény patří totiž do kategorie staveb, které nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení.

Pro bazén od 40 m2do 150 m2je nutné stavbu ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud někdo touží mít na zahrádce vlastní plovárnu s opravdu velkým bazénem nad 150 metrů čtverečních, musí žádat o stavební povolení. Formulář pro ohlášení stavby a stavební povolení stejně jako všechny ostatní formuláře pro stavební nebo územní řízení naleznete na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj nebo si je můžete vyzvednout v papírové podobě na příslušném stavebním úřadě v místě, kde hodláte stavět. Zde vám také pomohou s jejich vyplněním a dozvíte se, jaké další doklady je nutné pro konkrétní stavbu doložit.

Kolaudace

Po dokončení stavby bazénu, který vyžadoval stavební povolení nebo ohlášení, je ještě nezbytné oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s jeho užíváním. Stavební úřad může svolat závěrečnou kontrolní prohlídku, při které zjišťuje, byl-li bazén postaven v souladu se stavebním povolením nebo ohlášením. Pokud do 30 dnů od oznámení užívání stavby nezakáže, máte vyhráno. Závěrem nezbývá než připomenout, abyste po tom celém úředním maratónu nezapomněli do bazénu napustit vodu ještě před tím, než do něj rozjařeně skočíte.