Dobeš žádá víc peněz pro fond dopravní infrastruktury

Praha - Podle ministra dopravy Pavla Dobeše je česká dopravní infrastruktura v současnosti podfinancovaná a je důležité, aby se množství financí pro příští rok výrazně zvýšilo. Vyjádřil se takto při příležitosti dnešního setkání se zástupci Evropské agentury pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem Galileo. Dobešův předchůdce Radek Šmerda na konci června požadoval pro příští rok zvýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o deset miliard korun, podle ministra financí Miroslava Kalouska ale tyto peníze nejsou v rozpočtu.

„Rozpočet SFDI pro rok 2011 byl za poslední léta nejnižší,“ postěžoval si ministr. Pro letošní rok se rozpočet státní instituce, která má na starosti investice do rozvoje a údržby silnic a železnic v Česku, snížil zhruba o třetinu na 61,3 miliardy korun. Zvýšení rozpočtu fondu je nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti země a také kvůli tomu, aby bylo vůbec možné zahájit nové stavební práce, dodal.

O navýšení peněz pro fond se vyslovil i předchozí ministr

Nedávno požadoval desetimiliardové zvýšení státních peněz pro dopravní infrastrukturu i Dobešův předchůdce Šmerda. Růst financí byl podle něj nezbytný proto, aby se nezastavily práce na projektování staveb a výkupy pozemků a aby bylo možné vyčerpat dotace z unijních operačních programů.

Finance plynoucí z národních zdrojů jsou jen částí příjmu SFDI, další finance na výstavbu a opravy dopravní infrastruktury fond dostává z výběrů mýtného a právě z unijních dotačních programů. Podle dosavadního předpokladu by SFDI příští rok mělo z národních zdrojů obdržet zhruba 33 miliard.

Dobeš kromě přímého zvýšení financování SFDI z veřejných peněz počítá i s rozšířením nynějšího systému placení elektronického mýtného, které by se podle něj mělo rozšířit na další úseky silnic první třídy a možná i na vybrané komunikace druhé třídy. Nyní se problematikou efektivity rozšiřování mýtného na ministerstvu zabývá pracovní skupina, uvedl Dobeš. Na základě analýzy nákladů a potenciálních příjmů poté ministerstvo vypíše příslušný tendr na dodavatele technologie. To ale není otázka nejbližších měsíců, upozornil ministr.

Současně bude ministerstvo dopravy potřebovat peníze na pokrytí závazků části výstavby, na kterou stát v minulých letech uzavřel smlouvy a pro niž není zajištěno financování. Celková výše těchto závazků podle ministerstva dopravy činí 29 miliard.

Stavba silnice
Stavba silnice