Zemědělci by měli letos sklidit více úrody

Praha – Letošní sklizeň základních obilovin má být o 6,1 procenta vyšší než loňská a měla by činit 6,547 milionu tun, jak napovídá první odhad Českého statistického úřadu. Na rekordních 1,056 milionu tun by měla vzrůst úroda řepky. To by proti loňsku představovalo nárůst o 1,3 procenta.

Letošní sklizeň ovlivňují vyšší očekávané výnosy, a to u všech základních obilovin kromě ozimého ječmene. Celková osevní plocha základních obilovin však od roku 2007 každoročně klesá. Odhadovaný výnos těchto plodin, který činí 4,85 tuny z hektaru, je v porovnání s rokem 2010 vyšší o 6,1 procenta. Počasí v průběhu vegetace očekávanou úrodu obilovin zatím výrazně nepoškodilo.

„V loňském roce statistický průzkum taky prováděl prognózu sklizně a predikoval výnos ve výši 4,87 tuny z hektaru. Nakonec byla skutečnost roku 2010 4,57 tuny… Letos to pravděpodobně půjde o něco málo dolů, jak osobně předpovídám,“ uvedl viceprezident Agrární komory Jindřich Šnejdrla. 

V současnosti je řepka druhou nejrozšířenější plodinou v Česku s podílem na struktuře osevních ploch 15 procent. Při rekordní osevní ploše 373 tisíc hektarů statistici předpokládají stejný výnos jako v loňském roce, tedy 2,83 tuny z hektaru. Vyšší úroda rovněž souvisí s bionaftou, jak potvrdil zemědělský analytik Petr Havel.

Produkce pšenice ozimé, nejrozšířenější zemědělské plodiny v ČR, která je zaseta na 32,4 procenta z celkové osevní plochy, se očekává ve výši 4,218 milionu tun, což je o 5,6 procenta více než loni. Osevní plocha se meziročně zvýšila o 20 tisíc hektarů, tedy o 2,6 procenta, a odhadovaný průměrný hektarový výnos vzrostl o 3,1 procenta na 5,24 tuny.

Také pšenice jarní byla letos vysazena na plochu vyšší o 9 000 hektarů, tedy o 19,3 procenta. Při předpokládaném výnosu 4,14 tuny na hektar je odhad sklizně 238 tisíc tun, což je nárůst o 41 procent. U ostatních druhů základních obilovin došlo k poklesu osevních ploch, přičemž ječmen a oves jsou na historickém minimu.

Petr Havel, zemědělský analytik:

„Lze očekávat, že někdy na konci letošního roku by mohly klesnout mírně ceny některých potravin. Na druhou stranu od příštího roku máme vyšší DPH, takže se to zase zvýší.“


Celkem 1,198 milionu tun činí odhad sklizně jarního ječmene, což je o 109 tisíc tun více než loni. Letošní osevní plocha jarního ječmene 272 tisíc hektarů je sice o 2,4 procenta menší, avšak díky vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 4,4 tuny se očekává sklizeň o deset procent vyšší než loni. U ječmene ozimého došlo ke snížení osevní plochy o 8,5 procenta na 101 tisíc hektarů. Při shodném odhadovaném výnosu, jako byl loňský, 4,50 t/ha, se letos očekává sklizeň 453 tisíc tun, meziročně nižší o 8,6 procenta.

Video Komentář Petra Havla
video

Komentář Petra Havla

Komentář Petra Havla

1107

Letošní sklizeň

Komentář Jindřicha Šnejdrly

ČSÚ potvrdil pokles zájmu i o pěstování žita, jehož osevní plocha letos klesla na 25 tisíc hektarů, tedy o 17,4 procenta meziročně. Při současném zvýšení hektarového výnosu z loňských 3,91 t/ha na letošních 4,23 t/ha se předpokládá úroda ve výši 106 tisíc tun, což je pokles o 10,6 procenta.