Absolvent se chystá dál studovat, musí přesto na úřad práce?

Praha – Prázdniny jsou pro studenty zaslouženými měsíci volna - bez zkoušek, bez písemek, bez povinností. Jenže někdy mohou přidělat i starosti, se kterými si mladí lidé často nevědí rady. Řeč je o případu, kdy student v červnu úspěšně absolvoval bakalářský program nebo třeba střední školu, k dalšímu studiu ale oficiálně nastupuje až v září. Musí se v takovém případě hlásit na úřad práce? A nepřijde třeba o přídavek na dítě?

Tomáš Pokorný na konci června složil státní bakalářskou zkoušku. Ukončil tedy studium na bakalářském oboru, ale zároveň si podal přihlášku na navazující magisterský obor a byl přijat. Zápis se bude konat v září a nám nezbývá než gratulovat. „Chtěl bych se zeptat, mám se na ty dva měsíce nahlásit na úřad práce?“ ptá se.

„Pokud je absolvent bakalářského studia přijat na navazující magisterské studium, pak mu zůstává po celou dobu status studenta, a nemusí se tedy na úřadu práce vůbec evidovat,“ uvedla mluvčí Úřadu práce v Ostravě Martina Kubínová. A pokud student ještě nedosáhl věku 26 let, zůstane mu i nárok na sociální dávky. „Pro přiznání dávek státní sociální podpory, v tomto případě přídavku na dítě, bude student posuzován jako nezaopatřený ještě tři měsíce po ukončení bakalářského studia,“ vysvětlila mluvčí.

A když už jsme byli na úřadu práce, zeptali jsme se i na další situace, do kterých se mohou studenti dostat. Pokud absolvent ukončil střední školu, pak může využívat status studenta do konce srpna. Absolvent vysoké školy si může udělat prázdniny ještě další měsíc po tom měsíci, v němž úspěšně ukončil studium (například skončí v květnu a prázdniny má ještě celý červen). Dobu prázdnin lze však považovat za splněnou pouze v tom případě, že dítě nevykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost. Toto omezení neplatí, pokud se dítě stalo studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončilo soustavnou přípravu na povolání na střední škole nebo řádně ukončilo studium na vysoké škole.  

Student nemá jistotu, že bude přijat k dalšímu studiu

Častá je také situace, kdy student absolvoval bakalářské studium a poté chce pokračovat ve studiu magisterském, ale ani po měsíci po státních zkouškách neví, jestli bude k dalšímu studiu přijat – třeba proto, že se odvolává proti rozhodnutí o nepřijetí.

V takovém případě buď může počkat, jak řízení dopadne, nebo se může hned zaevidovat na úřadu práce. Pokud bude přijat k dalšímu studiu (a nedosáhl ještě 26 let), bude při přiznání dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě) posuzován jako nezaopatřený ještě tři měsíce po ukončení bakalářského studia. Záleží tedy na tom, kdy proběhne zápis k navazujícímu studiu. Dávky státní sociální podpory se vyplácejí s tříměsíční zpětnou platností. Pokud si mladý člověk není jist přijetím, mohou být dávky pozastaveny, při přijetí ke studiu budou vyplaceny.

Absolventi a podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má absolvent, stejně jako všichni uchazeči o zaměstnání, který v posledních třech letech před evidencí na úřadu práce vykonával v délce alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Pokud měl student uzavřen pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, předloží úřadu práce při žádosti o podporu v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a evidenční listy důchodového pojištění, vše za poslední tři roky. V případě, že se věnoval samostatné výdělečné činnosti, musí doložit dobu placení pojistného potvrzením z okresní správy sociálního zabezpečení.

Evidence na úřadu práce není v žádném případě povinností. Pokud vám skončí statut studenta a nemáte práci, můžete si samozřejmě užívat prázdnin, jak dlouho chcete. V takovém případě si ale budete muset sami hradit zdravotní a sociální pojištění.