Stát podpoří nájemní byty pro seniory

Praha - V oblasti bydlení se stát zaměří na podporu výstavby nájemních bytů, a to hlavně pro seniory. Současně plánuje větší zapojení soukromých zdrojů, evropských peněz a úvěrů, jak vyplývá z nové státní koncepce bydlení do roku 2020, kterou ve středu schválila vláda. Nynější systém je kvůli finanční náročnosti dlouhodobě neudržitelný, nová koncepce by naproti tomu neměla zatěžovat státní rozpočet. 

Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj 

„Motivování privátního sektoru k intenzivnější aktivitě v oblasti bydlení bychom mohli dosáhnout poskytováním nízkoúročených úvěrů. Věříme, že například výstavba bytů pro seniory za úrok zhruba ve výši 2,5 procent je dostatečnou motivací.“


Nyní je model rozvoje bydlení založen na státních dotacích. Tato situace je podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského dlouhodobě neudržitelná a význam dotací ve státní podpoře bydlení má klesnout. „Budoucí koncepce se více zaměřuje na zapojení soukromých zdrojů, evropských peněz a úvěrových nástrojů,“ popsal ministr. Část přímých dotací bude podle něj zachována v nejnutnější míře zejména na podporu azylových domů.

16:9
Zdroj: isifa/Lidové noviny
Autor: Hynek Glos

„Chceme umožnit investorům výstavby nájemního bydlení čerpat zvýhodněné státní úvěry na výstavbu bydlení pro seniory, osoby se zdravotním postižením a pro osoby s nízkými příjmy, ale také nájemního bydlení podporující mobilitu pracovních sil,“ prohlásil v minulosti náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous.

Jak vysoký bude úrok, bude záviset na tom, pro jakou cílovou skupinu se investor rozhodne nájemní byty stavět. Stát poskytne prostřednictvím půjčky nejvíce 70 procent investičních nákladů se splatností až 30 let. Byty musí jako nájemní sloužit po dobu splácení úvěru, nejméně však deset let. Podlahová plocha těchto bytů nesmí překročit 90 metrů čtverečních, nejmenší byty můžou mít 35 čtverečních metrů. V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) je na tento typ podpory letos určeno 120 milionů korun.

Vláda přijala poslední koncepci bydlení v roce 2005. Ta pak platila do roku 2010. Podle poradenské společnosti KPMG, která se na přípravě návrhu nové státní koncepce vedle MMR a SFRB také podílela, minulá koncepce kladla až příliš velký důraz na podporu vlastnického bydlení. Státu se také nedařilo zajistit stabilitu finančních zdrojů, které posílá do oblasti bydlení.