Lesy ČR si vysloužily pokutu za diskriminaci dodavatele

Brno – Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj potvrdil třísettisícovou pokutu pro společnost Lesy ČR. Státní podnik chyboval při výběru dodavatele kancelářského materiálu a ÚOHS označil jeho jednání za diskriminační. Přestože cena zakázky činila v ročním objemu kolem deseti milionů korun, musely mít firmy, které se o tendr ucházely, roční obrat desetinásobně vyšší. Lesy ČR nicméně s pokutou nesouhlasí, tvrdí, že postupovaly v souladu s platnými předpisy.

Výše obratu požadovaná po uchazečích podle antimonopolního úřadu neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu zakázky. Lesy ČR příslušné kvalifikační kritérium v průběhu řízení zdůvodňovaly zejména skutečností, že požadují dodávky pro svých přibližně 100 organizačních jednotek. Dodavatel tedy musí být schopen během krátké doby dodat významné množství kancelářského materiálu pro více organizačních jednotek najednou.

Podle antimonopolního úřadu je zadavatel oprávněn požadovat po uchazečích údaje o obratu, aby si ověřil jeho ekonomickou sílu a schopnost plnit zakázku. V tomto případě však byla výše minimálního ročního obratu neodůvodněně vysoká. Podle něj Lesy ČR nepřípustně omezily okruh potenciálních uchazečů o zakázku. Zadavateli bylo sice doručeno pět nabídek, nicméně dokumentaci si vyzvedlo 42 zájemců.

Lesy se chtějí proti rozhodnutí úřadu bránit u soudu

0„Lesy ČR s rozhodnutím předsedy ÚOHS nesouhlasí a nadále trvají na svém stanovisku, že podnik v předmětné veřejné zakázce postupoval plně v souladu s platnými právními předpisy. Proto budou Lesy ČR dále v dané záležitosti postupovat soudní cestou a proti rozhodnutí předsedy ÚOHS podají správní žalobu,“ informoval portál ČT24 mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.


Rafaj již dříve uvedl, že tedy nelze vyloučit, že v případě přiměřeně stanovených kvalifikačních kritérií se mohla soutěž o zakázku odehrát mezi větším počtem účastníků. „Mělo být především v zájmu zadavatele, aby byla umožněna soutěž co nejširšímu počtu dodavatelů, neboť jen tak může zadavatel získat nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky,“ uvedl Rafaj.

Rozhodnutí svých podřízených nyní potvrdil. Nezměnil ani výši pokuty. Podle něj pro to nebyl důvod, protože otázka „viny zadavatele za spáchání deliktu nebyla zpochybněna“. Tendr Lesů ČR vyhrála společnost Office depot.