Insolvenční správce ECM chce řešit úpadek firmy konkurzem

Praha - Insolvenční správce developerské společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) Ivo Hala navrhuje úpadek firmy řešit konkurzem. Vyplývá to z dnes zveřejněných dokumentů v insolvenčním rejstříku. ECM naopak prosazuje reorganizaci společnosti. ECM, která je známá hlavně výstavbou výškových budov v Praze na Pankráci, je v úpadku od května. Akcie firmy dnes v reakci na návrh insolvenčního správce klesly o více než osm procent na necelých 29 korun.

ECM navrhuje nezajištěným věřitelům splatit celkově až 48 procent závazků prostřednictvím reorganizace firmy. Předpokladem je výstavba pěti realitních projektů a zajištění jejich financování. Insolvenční správce se domnívá, že existuje zásadní riziko, že se výtěžek z prodeje projektů ECM nemusí dostat k věřitelům firmy. Údajně hrozí, že zajištění věřitelé vyvolají exekuce a insolvenční řízení na úrovni dceřiných společností ECM, což by pro ostatní věřitele znamenalo ztrátu kontroly nad děním ve skupině. Reorganizace ECM podle insolvenčního správce tato rizika neřeší. 

Ivo Hala, insolvenční správce ECM:

„Insolvenční správce na podkladě provedených zjištění, informací získaných od dlužníka, třetích osob, členů prozatímního věřitelského výboru, jakož i na podkladě provedených rozborů a hodnocení, které správce průběžně a detailně prováděl v rámci své činnosti a také pro potřeby prozatímního věřitelského výboru, činí odůvodněný a v zásadě nerozporný závěr, že dlužníkův úpadek je možné řešit pouze konkurzem.“ 


Řešení úpadku konkurzem má nižší náklady na správu majetku a jeho prodej, sdělil správce Hala. Koncernový úpadek a konkurz na úrovni dceřiných společností navíc podle insolvenčního správce ve vyšší míře zajistí uspokojení věřitelů. Reorganizaci ECM navrhují z věřitelů například Česká spořitelna. Další věřitel Glancus Investments ze skupiny PPF prosazuje konkurz. Kromě možnosti záchrany firmy prostřednictvím reorganizace spojené s novou výstavbou předložila ECM věřitelům ještě další tři varianty cesty ze zadlužení. Jsou to reorganizace firmy spojené s její řízenou likvidací, řízená likvidace nevylučující oživení ECM a konkurz. 

Než se rozhodne o způsobu řešení úpadku ECM, nesmí firma podle předběžného soudního rozhodnutí nakládat s majetkem za více než 150 000 korun bez souhlasu insolvenčního správce. Pokud bude chtít firma manipulovat s majetkem za víc než pět milionů korun, potřebuje souhlas prozatímního věřitelského výboru. Podle insolvenčního správce jednala ECM minimálně jednou v rozporu s tímto předběžným opatřením. 

Věřitelé ECM přihlásili pohledávky v celkové výši 9,44 miliardy korun. Insolvenční správce ECM Ivo Hala uznal platnost jen necelých dvou miliard z těchto závazků. Většinu z dluhů ECM tvoří závazky z vydaných dluhopisů. Přezkum přihlášených pohledávek se uskuteční ve středu. Ve stejný den se po přezkumu pohledávek uskuteční první schůze věřitelů.