Na podání přehledu pro sociálku a zdravotní pojišťovnu zbývá poslední den

Praha – Dnes je poslední den, kdy mohou podnikatelé využívající služeb daňového poradce podat přehledy o svých příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Stejný termín platí také pro podnikatele, kteří například kvůli nízkým příjmům nemusí podávat daňové přiznání. Hříšníkům, kteří svou zákonnou povinnost nedodrží, hrozí pokuty.

Stejně jako u daňového přiznání rozhoduje i u přehledu datum jeho odeslání, za den podání se považuje den, kdy pošta tiskopis přijala. Na některých poštách tak opozdilci uspějí až do dnešní půlnoci. Správa sociálního zabezpečení ovšem tvrdí, že podnikatelé termíny většinou dodržují. „Osoby samostatně výdělečně činné v drtivé většině lhůty pro podání přehledu splňují,“ potvrdil v rozhovoru pro ČT24 metodik České správy sociálního zabezpečení Tomáš Kaplan.

Pokud by podnikatel neodevzdal přehled včas, hrozí mu sankce. Zatímco sociálka může za pozdní dodání udělit pokutu až 20 tisíc korun a při opětovném nesplnění povinnosti až 100 tisíc korun, zdravotní pojišťovny mohou udělit sankci až ve výši 50 tisíc korun. Na rozdíl od finančních úřadů však správa sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovna nemusí pokuty udělovat automaticky a na pochybení zpravidla podnikatele nejprve upozorní.

Na podání přehledu zvláště na správu sociálního zabezpečení by neměli zapomínat ani podnikatelé, kteří například kvůli nízkým příjmům nepodávají daňové přiznání. „Tady se nejedná o žádné byrokratické opatření, jak by se mohlo zdát, ale osoby samostatně výdělečně činné si podáním přehledu ovlivňují své budoucí důchodové nároky,“ připomněl Kaplan.

A co placení?

Případné nedoplatky na zdravotním pojištění už podnikatelé s daňovým poradcem zaplatit museli. Podle zákona tak totiž musí učinit nejdéle do 8 dnů od podání daňového přiznání, tedy v letošním roce do 11. července. Zatímco pro podání obou přehledů jsou termíny stejné, lhůty, ve kterých je třeba provést platby, se nicméně liší.

V případě sociálního pojištění musí podnikatelé využívající služeb daňového poradce uhradit nedoplatky do 9. srpna. V tento den už musí mít správa sociálního zabezpečení peníze na svém účtu. Pokud tedy platí podnikatel daň převodem, měl by tak učinit minimálně jeden pracovní den před vypršením termínu. Přímo v pokladně příslušné správy lze navíc zaplatit pojistné maximálně do výše 5 tisíc korun na den a jeden variabilní symbol.

Video Rozhovor s Tomášem Kaplanem
video

Rozhovor s Tomášem Kaplanem

I v případě pozdního zaplacení nedoplatku sociálního pojištění hrozí hříšníkům pokuta. „Pokud není včas uhrazen nedoplatek na pojistném, tak hrozí penále z dlužné částky, které činí 0,05 procenta za každý den prodlení,“ upřesnil Kaplan.

Tiskopis přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení je ke stažení na jejím webu. Přehled pro zdravotní pojišťovnu se liší podle jednotlivých pojišťoven a podnikatelé ho najdou vždy na webových stránkách své pojišťovny, případně v papírové podobě ho dostanou na její pobočce.