Šestice zemí má přispívat méně na spolufinancování projektů EU

Brusel – Šest zemí Evropské unie zasažených krizí bude mít zřejmě snazší přístup k penězům z unijních fondů. Evropská komise navrhla, aby se země mohly dočasně podílet na spolufinancování projektů financovaných penězi z unie nižší mírou než dosud. Jedná se o Řecko, Irsko, Portugalsko, Rumunsko, Lotyšsko a Maďarsko. O návrhu budou nyní jednat Evropský parlament a členské země unie, jejichž souhlas je ke vstupu v platnost nezbytný. Komise doufá, že se podaří na všem dohodnout do konce roku. 

Celková výše peněz, které mají země z fondů „odklepnuty“, se měnit nebude. Státy by ovšem v případě schválení komisních návrhů mohly dát ze svého méně peněz, přičemž na dané projekty dostanou zbytek peněz z EU. Nyní musí jít z dané členské země nejméně patnáct procent částky na projekt financovaný z programů. V budoucnu by měl podíl u těchto šesti zemí klesnout na pět procent. Komise zdůraznila, že by šlo o dočasné a výjimečné opatření.  

Cílem návrhu je podpořit ekonomickou obnovu zemí, jejichž veřejné rozpočty jsou tvrdě zasaženy dopady krize, což v některých případech vede k tomu, že se čerpání zpožďuje nebo se projekty i nerealizují.