První pololetí přineslo Komerční bance pokles zisku

Praha – První pololetí letošního roku Komerční bance nepřineslo příznivé výsledky. Její čistý zisk klesl o 15,5 procenta na 5,48 miliardy korun. Za záporným číslem stojí zaúčtování snížené hodnoty řeckých vládních dluhopisů ve výši 1,663 miliardy korun. Komerční banka patří k největším bankovním skupinám v České republice.

Nejvíce se na celkových výnosech podílejí čisté úrokové výnosy. Ty v pololetí vzrostly o 2,2 procenta na 10,9 miliardy korun. Nárůst způsobil vyšší objem poskytovaných úvěrů i depozit. Výsledek naopak nepříznivě ovlivnilo zvýšení povinného odvodu do Fondu pojištění vkladů. Průměrná čistá úroková marže zůstala stabilní na 3,3 procenta.

Komerční banka:

„Čistý zisk byl na druhou stranu poprvé podpořen příspěvkem z nové akvizice společnosti SG Equipment Finance. Čistý zisk očištěný o jednorázové vlivy stoupl o 7,5 procenta na 6,8 miliardy korun.“


Druhé čtvrtletí podle vyjádření banky přineslo mírné oživení poptávky po úvěrech jak ze strany občanů, tak ze strany podnikatelských klientů. „Tento trend, zdá se, potvrzuje relativně úspěšné tempo oživování české ekonomiky. Na druhou stranu však stále vnímáme rizika pro vývoj v následujících měsících, v současnosti vyplývající hlavně z problémů státního dluhu v několika zemích v Evropě i jinde,“ komentoval výsledky generální ředitel banky Henri Bonnet.

Komerční banka je však podle svého vedení velmi dobře připravena na splnění zvýšených požadavků na kapitál a likviditu po zavedení regulačního rámce Basilej III. Kapitálová přiměřenost dosáhla 16,1 procenta a poměr úvěrů a vkladů činil 74,3 procenta.

Video Výsledky KB
video

Výsledky KB