Lesy ČR dosáhly historicky nejlepšího zisku

Praha – První letošní pololetí státnímu podniku Lesy České republiky (LČR) přálo. Meziročně totiž firma dokázala téměř zdvojnásobit hrubý zisk z 1,77 miliardy na 3,4 miliardy korun. Jde o dosud nejlepší výsledek firmy. Podle generálního ředitele Svatopluka Sýkory zlepšení přinesl výrazný nárůst tržeb za dřevo v důsledku změny způsobu jeho prodeje.

Za dobrým hospodářským výsledkem podle Sýkory stojí fakt, že se podniku dobře podařilo vysoutěžit tendr na rok 2011. Nový model je navíc pro Lesy ČR výhodnější. „My jsme o tom jednoznačně přesvědčeni. Myslím, že se dospělo k všeobecnému konsensu na tom modelu a že to přineslo všeobecnou stabilitu do resortu,“ dodává Sýkora.

Hospodářský výsledek by byl podle Sýkory ještě lepší, kdyby Český statistický úřad vydal index cen v lesnictví pro první čtvrtletí letošního roku, podle kterého se mění cena dříví od státních lesů. Podnik rekordního výsledku dosáhl i navzdory růstu nákladů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské správy. Na začátku roku do správy LČR přešlo 14 tisíc kilometrů drobných vodních toků a bystřin. Podnik také převzal část bývalých zaměstnanců správy.

Video Zisk Lesů ČR
video

Zisk Lesů ČR

Zisk Lesů ČR

1008

Komentář Svatopluka Sýkory

Letošní rok přinesl významné změny v obchodování se dřevem. Lesnické firmy, které vyhrály tendry, dělají ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za vysoutěženou cenu kupují a dál je mohou zpracovávat a prodávat. Do konce roku 2010 těžařské firmy prodávaly polovinu vytěženého dřeva. Druhou polovinu dřeva si prodávaly Lesy ČR.

V současnosti podnik organizuje tendr na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012. Přihlásilo se do něj 66 subjektů. Uzavření smluv s vítězi se předpokládá na konci října. Vítězové tendrů budou zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a dále jej sami i prodávat.

Na závěj rozhovoru pro Českou televizi ještě Sýkora dodal, že státní lesy s kůrovcem problémy nemají. „My děláme všechno pro to, aby se mu u nás vůbec nelíbilo a aby k nám nelétal, a když už se u nás náhodou objeví, tak děláme okamžitá opatření, abychom ho z lesa dostali co nejrychleji, což je základ boje s kůrovcem,“ vysvětluje.