České HDP se nafoukne o drogy a prostituci

Praha – Český statistický úřad (ČSÚ) bude revidovat údaje o hrubém domácím produktu, a to až do roku 1995. Úřad musí data přehodnotit kvůli nové klasifikaci ekonomických činností od Evropské komise. Do ekonomické aktivity tak ČSÚ započítá i údaje z šedé ekonomiky. Hrubý domácí produkt se tak rozšíří například o prostituci, pašování nebo drogy. Doteď statistici do čísel zahrnovali pouze odhady z oblasti prostituce a částečně z pašování tabáku. Nová data se veřejnost dozví na konci září.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Ondřej Němec

Hlavní ekonom Raiffeisenbank Pavel Mertlík uvádí, že revize zvýší úroveň produktu. „Dojde velmi pravděpodobně i k modifikaci časové řady tempa růstu, nelze ovšem odhadnout jak,“ uvedl. Se změnou je podle něj třeba počítat i u poměrových ukazatelů navázaných na HDP, tedy například u státního dluhu ve vztahu k HDP nebo u deficitu veřejných financí.

Český statistický úřad:

0„Revidované časové řady ročních národních účtů budou zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ koncem září 2011, čtvrtletních národních účtů v prosinci 2011.“ Současně s revizí časové řady od roku 1995 bude provedena i revize vybraných ukazatelů za období od roku 1990 do roku 1994. „To umožní propojení s časovými řadami ukazatelů bilancí národního hospodářství. S ohledem na význam revize a předpokládaný rozsah změn bude v únoru 2012 vydána 'Historická ročenka národních účtů 1990 - 2010'.“


Další mimořádná revize se podle úřadu chystá v roce 2014. Obě mimořádné revize se uskuteční koordinovaně ve všech zemích EU. „Časové řady národních účtů vycházející z této mimořádné revize budou zveřejněny v září 2014,“ uvádí ČSÚ. Změny přitom budou provedeny zpětně do časových řad národních účtů v závislosti na významnosti a dostupnosti dodatečných informací, minimálně však od roku 2010.