Odbory: Dopad reformy daní na rozpočet bude 20 miliard

Praha – Daňová reforma připravovaná ministerstvem financí připraví veřejné rozpočty podle odborů minimálně o 20 miliard korun. Podle Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) bude důvodem jak další zvýhodnění samostatně výdělečně činných osob, a tím i nárůst tzv. švarcsystému, tak dopady sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na ekonomiku.

Dle ČMKOS přijde stát například v důsledku snížení sociálního a zdravotního pojištění pro podnikatele při jejich současném počtu minimálně o dvě miliardy korun. Zaměstnanec s průměrným příjmem 25 tisíc korun odvede v současnosti na dani a pojistném 5 805 korun a po reformě daní půjde o 6 101 korun. Naopak podnikatelé a živnostníci se stejným hrubým příjmem nyní odvedou pouze 3 476 korun, a pokud reforma vstoupí v platnost, budou podle propočtů odborů odvádět ještě o 461 korun menší částku.

Odbory: Reforma nahrává švarcsystému

Odboráři uvádí, že zmíněné rozdíly mezi daňovým a odvodovým zatížením povedou k rozšíření takzvaného švarcsystému, kdy lidé budou namísto zaměstnaneckého poměru pracovat na živnostenský list. Pokud by to podle odborů učinilo jen jedno procento zaměstnanců, byl by další dodatečný dopad pro veřejné finance pět miliard korun. Při dvou procentech už by to bylo deset miliard korun.

Přehled OSVČ za rok 2010
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Odbory dále uvádí, že dalším důvodem, o který opírají své výpočty, je mylný předpoklad ministerstva, že převod dvou procent zdravotního pojištění ze zaměstnavatele na zaměstnance povede ke zvýšení mezd. „Tím podle předkladatele dojde ke kalkulovanému zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem,“ uvádí analýza. Celkem by se tak měly odvody na sociální pojištění zvýšit o 9,4 miliardy korun a u zdravotního pojištění o jednu miliardu.

Navíc operace převodu části pojistného od zaměstnavatele k zaměstnanci se podle odborářů nebude uskutečňovat ve vakuu. Vedle „daňové reformy“ popsané v předloženém dokumentu bude totiž paralelně probíhat proces sjednocení DPH, což bude mít negativní dopady pro ekonomiku: „Je téměř jisté, že většina úlevy zaměstnavatelům na platbě pojistného bude zkonzumována při eliminaci tohoto vlivu, a ne na zvýšení mezd.“

V rámci reformy ministerstvo financí mimo jiné navrhuje zrušení superhrubé mzdy se sazbou 15 procent, přičemž nová sazba daně by měla být počítána z hrubé mzdy a činit 19 procent. Odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění nebudou realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd 32,5 procenta. Dojít by mělo také ke zrušení daňových výjimek včetně zvýhodnění stravenek, režijních jízdenek či odstupného a jejich nahrazení daňovým paušálem, ke zvýšení platby pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců o dvě procenta a ke snížení sazeb pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení u podnikatelů. Ministerstvo rovněž plánuje vznik jednotného inkasního místa pro výběr daní a pojištění.