Může si matka na mateřské přivydělávat?

Praha – Pořídit si a vychovávat dítě není zrovna levná záležitost. Dětská strava, oblečky ani pleny nepatří zrovna k nejlevnějším záležitostem a navíc je potřeba počítat také s tím, že se jeden z rodičů musí o novorozence starat, a tak většinou opouští své dosavadní povolání a nastupuje na mateřskou dovolenou. Ani v tomto případě ovšem zdaleka neplatí, že musí být rodina nutně odkázána jenom na dávky od státu, úspory a výdělek pracujícího partnera. Matky (a otcové) pečující o dítě, si mohou k mateřské přeci jen přilepšit alespoň občasnou prací. V některých případech mohou vypomáhat i u svého dosavadního zaměstnavatele.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená z nemocenského systému a odvíjí se od výše předchozí mzdy. Z logiky věci to znamená, že matka nemůže u tohoto (původního) zaměstnavatele v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat svou původní práci a pobírat za ni mzdu. Není možné uzavřít s tímto zaměstnavatelem ani jinou pracovní smlouvu (s jinou pracovní náplní například), ani dohodu o pracovní činnosti.

Uzavřít naopak maminky se zaměstnavatelem mohou dohodu o provedení práce. Avšak i tady platí několik omezení. Dohoda se může vztahovat pouze na práci s jinou pracovní náplní, než jaký byl původní zaměstnanecký poměr. Například když maminka u zaměstnavatele pracovala jako laborantka, můžete uzavřít dohodu na úklid nebo prodej v kantýně apod.

Svázané ruce v případě přivýdělku mají také ženy – podnikatelky. Matka nemůže pokračovat v práci jako osoba samostatně výdělečně činná, když čerpá na základě svého předchozí činnosti jako podnikatelka peněžitou pomoc v mateřství.

Přivýdělek u jiného zaměstnavatele není omezen

Pravidla vztahující se na peněžitou pomoc v mateřství dovolují libovolně si přivydělat u jiného zaměstnavatele. Obecně řečeno stejně jako může být člověk nemocný pro jeden druh práce, ale jiný typ může vykonávat bez omezení. Proto u jiného zaměstnavatele může matka uzavřít pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti.

Maminky na rodičovské dovolené mají ruce volnější

Navazující rodičovský příspěvek je jiným typem dávky – jedná se o dávku státní sociální podpory. Matka se může vrátit – při současném pobírání rodičovského příspěvku i ke svému původnímu zaměstnavateli, může si najít i jiného zaměstnavatele a může mít dokonce více zaměstnavatelů současně. Žádné meze zákon v tomto směru neklade. Ani výše přivýdělku není nijak omezena.

Co je ovšem důležité pro vznik nároku na rodičovský příspěvek je, že matka musí prokazatelně zajistit řádnou péči o dítě, když je v zaměstnání. Zákon navíc - jak známo – svrchu ohraničuje dobu, po kterou může být dítě ve školce při současném pobírání rodičovského příspěvku. Dítě do tří let věku může být ve školce 5 dnů v měsíci, dítě nad tři roky každý den, ale nejvýše 4 hodiny denně. Nic ale nebrání tomu, aby zčásti dítě hlídali prarodiče – v tomto případě může matka současně pracovat a pobírat rodičovský příspěvek.

Matka může v době pobírání peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku začít podnikat také jako osoba samostatně výdělečně činná. V době pobírání rodičovského příspěvku je takové podnikání chápáno jako tzv. vedlejší činnost.