Češi se naučili třídit odpad

Praha – V loňském roce produkce odpadů v Česku meziročně klesla o půl procenta na 24,1 milionu tun, jak dnes informoval Český statistický úřad. Z tohoto množství vytvořily obce 3,3 milionu tun odpadů, z čehož na jednoho obyvatele připadá 317 kilogramů. Produkce komunálního odpadu tak meziročně narostla o jedno procento, v přepočtu na hlavu jde o navýšení o dva kilogramy. 

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Nick White

Češi přitom z dlouhodobého pohledu odpad stále více třídí. Zatímco v roce 2002 činil oddělený sběr přibližně šest procent veškerého sebraného komunálního odpadu, v roce 2009 bylo vytříděno bezmála 14 procent. V absolutním vyjádření to znamená 44 kilogramů na osobu. Loni už lidé vytřídili 16 procent veškerého komunálního odpadu, tedy 50 kilogramů. Navíc Češi stále produkují mnohem méně odpadu v porovnání s ostatními evropskými státy.

Množství nebezpečného odpadu kleslo na 90 procent předloňského množství, celkem ho vzniklo na 1,3 milionu tun. Tento trend souvisí se strukturálními změnami v průmyslu, uvádí statistici. Stejně jako v roce 2009 vzniklo zhruba 85 procent odpadů ve firmách, které jsou dlouhodobě hlavními producenty odpadů v zemi. 

„Odpadní“ průmysl se řadí k nejdůležitějším

Svoz, třídění a další nakládání s odpady v Česku zaměstnává přes 30 tisíc lidí. Toto číslo jej přitom řadí mezi nejdůležitější průmyslová odvětví. „Je třeba větší, z hlediska počtu zaměstnanců, než je těžba černého a hnědého uhlí dohromady. Je tam i víc zaměstnanců, než je ve výrobě rozvodů elektrické energie, plynu a podobně,“ dodává ředitel odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek.

Tříděný odpad
Tříděný odpad

Zaměstnanci zde navíc mají práci poměrně jistou. Množství odpadu z dlouhodobého hlediska roste, i když loni jej firmy zpracovaly zhruba o půl procenta méně. „Možná by se to dalo zdůvodnit recesí, to znamená, že podniky produkují méně odpadu,“ myslí si Miloslava Veselá, která má v ČSÚ na starosti sledování dat o životním prostředí.

I tak po sobě ale firmy zanechávají odpadu zdaleka nejvíce. Prvenství si přitom udržuje stavebnictví, i přesto, že stavební firmy měly v krizi méně zakázek. „Asi 46 procent představují odpady z činnosti stavebních firem. To jsou stavební, demoliční odpady, sutě a podobně,“ dodává Veselá.

Video Reportáž Michala Keborta
video

Reportáž Michala Keborta

Němci vyprodukují zhruba dvakrát více odpadu na hlavu než Češi

S odpadem se v čím dál větší míře obchoduje taky přes hranice. Češi přitom zůstávají jeho čistými vývozci. Jenom za posledních pět let se vývoz více než zdvojnásobil. Podle statistického úřadu to ale není tak, že by se český odpad kupil na skládkách v zahraničí. „Dovážíme a vyvážíme odpad dále využitelný. To znamená: není to k odstraňování, není to ke skládkování,“ vysvětluje Hrbek z ČSÚ.

Odpadkový byznys v Česku ještě má kam růst. Kromě firem ho totiž výhledově mohou více zásobovat i domácnosti. Zatímco české vyprodukují přes 300 kilogramů odpadu na hlavu, v sousedním Německu jde i přes pokles v posledních letech o zhruba 600 kilogramů.