Ministři zemědělství V4 jsou proti změnám přímých plateb států EU

České Budějovice - Ministři zemědělství zemí takzvané visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a jejich kolegové z Rumunska, Slovinska a Bulharska vyzvali Evropskou komisi k přehodnocení navrhovaného způsobu dorovnání přímých plateb od roku 2012. Podle unijního návrhu mají být přímé platby ve starých i nových členských zemích od příštího roku vyrovnané. Zatímco ale národní doplňkové platby, takzvané top-up, mají být v nových zemích omezeny, v původních členských státech unie má být část přímých plateb převedena na rozvoj venkova. O výzvě dnes po podpisu společné deklarace v Českých Budějovicích informoval ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Přímé platby ve starých členských státech EU se od příštího roku sníží o deset procent, které budou převedeny na rozvoj venkova. Nové země, které omezí národní doplňkové platby, ale protestují proti tomu, že těchto deset procent na rozvoj venkova nedostanou.

Ivan Fuksa, ministr zemědělství

„Evropská komise chce porušit princip, který fungoval doteď, a novým členským státům odebrat možnost dorovnání přímých plateb tzv. top-upy. Namísto toho chce pro případné dorovnání nastavit strop ve výši 500 eur na podnik. Možnost podpory českým zemědělcům by se proto snížila o stovky milionů korun. Vnímáme to jako další podvázání konkurenceschopnosti nových členských států vnějším byrokratickým zásahem.“


Podle Fuksy úprava přímých plateb v roce 2012 omezuje konkurenceschopnost nových členských států: „Budeme dále o tomto bodu diskutovat na našem příštím zasedání v Polsku.“ Deklarace také obsahuje stanovisko dnešních účastníků k zásadám rovného přístupu ke starším a novějším členským zemím a k férové konkurenci na jednotném trhu Evropské unie.

Současně ministři zemědělství jednali o využití biomasy pro energetické účely a společné zemědělské politice. Jednání se uskutečnilo den před oficiálním začátkem největšího tuzemského agrosalonu Země živitelka. V EU dosud neskončil spor o optimálním poměru produkce pro potravinářské a nepotravinářské využití. Primárním úkolem zemědělství zůstává zajištění dostatku kvalitních potravin.

„Mezi ministry zemí visegrádské čtyřky i jejich kolegy z Rumunska, Slovinska a Bulharska panuje shoda ohledně významu biomasy v energetice, ovšem zdůrazňují lokální charakter, bez něhož využití biomasy v praxi ztrácí svůj ekologický i ekonomický přínos, a větší využití zemědělského odpadu,“ prohlásil Fuksa.