Podle rady seniorů je růst důchodů nedostatečný

Praha - Rada seniorů České republiky nesouhlasí s chystanou valorizací důchodů. Příští rok se mají zvýšit o 2,5 procenta, a průměrná penze by tak měla vzrůst o 259 korun. To ale považuje rada za silně podhodnocené a nedostatečné. Ceny potravin a energií totiž rostou, a důchodci by si proto podle rady měli reálně pohoršit. Senioři se dále obávají dopadu navýšení nižší sazby DPH na 14 procent a stoupajících nákladů na základní potřeby.

Rada seniorů ČR

„S ohledem na založený růst životních nákladů důchodců, zvýšení plateb za léky, poplatky v nemocnicích a skokový nárůst nákladů na bydlení považuje Rada seniorů České republiky vládní návrh valorizací penzí pro rok 2012 za nedostatečný.“


Podle předsedy rady seniorů Zdeňka Pernese podhodnocená valorizace nejvíce ohrozí starší seniory a nízkopříjmové skupiny. Rada vyzývá vládu, aby co nejdříve předložila zvláštní zákon k jednorázové výplatě penzí, který by vykompenzoval očekávaný růst životních nákladů u podprůměrných penzí. Rada také odmítla „kartový experiment MPSV“, kdy by museli důchodci pro penzi k bankomatu.

Od ledna by se měl průměrný důchod zvýšit ze současných 10 557 na 10 816 korun, tedy o 259 korun. Základní výměra každého důchodu by se tak měla zvýšit o 50 korun na 2 280 korun a procentní výměra by měla vzrůst o 2,5 procenta. Od ledna 2012 se také navrhuje zvýšit o 2,5 procenta příplatky k důchodu, například za křivdy způsobené komunistickým režimem či za účast v boji za vznik a osvobození Československa. Starobní důchod se skládá ze základní výměry a z procentní výměry. Ta první je pro všechny stejná. V procentní výměře náleží člověku za každý odpracovaný rok 1,5 procenta výpočtového základu.