Spory o cenu dřeva: Lesnické firmy píší premiérovi

Hradec Králové - Lesnické firmy ze Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komoře ČR tvrdí, že jim státní podnik Lesy České republiky neoprávněně za dřevo naúčtoval nejméně stovky milionů korun. O pomoc s vyřešením sporu dnes otevřeným dopisem požádaly premiéra Petra Nečase (ODS). Dopis premiérovi podepsalo 25 firem, včetně lídrů v oboru, jako jsou firmy Less & Forest či Wotan. Mluvčí LČR Zbyněk Boublík ale řekl, že podnik postupoval správně. Lesy ČR se přitom kvůli cenám dřeva samy přou s Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Spor se vede o hodnotu Českým statistickým úřadem (ČSÚ) vydávaného indexu, podle kterého se mají určovat ceny dříví účtované následně Lesy ČR smluvním partnerům. Lesnické firmy v dopise premiérovi tvrdí, že LČR jako dominantní respondent zkreslily cenovou statistiku ve 3. a 4. čtvrtletí loňského roku. „V důsledku toho navýšily nabídkové ceny ze zadávacího řízení o čtyři až pět procent oproti skutečnosti v době podávání nabídek,“ stojí v dopise.

Lesy ČR mají rekordní zisky, my ztráty, tvrdí lesnické firmy

Lesnické firmy tvrdí, že díky neoprávněnému účtování částek v řádu minimálně stovek milionů korun dosahují LČR rekordních zisků, zatímco firmy se potýkají se ztrátami. Podle firem se problémy obchodních vztahů mezi podnikatelskými subjekty a státním podnikem neřeší a hrozí tak prý kolaps celého lesnického sektoru a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu. Firmy v dopise premiérovi tvrdí, že veškeré výzvy k jednání Lesy ČR ignorují a nezájem o dialog je i na straně ministerstva zemědělství.  

Samotné Lesy ČR se ve věci indexu přou i s ČSÚ. Statistici index cen dříví za první čtvrtletí nezveřejnili. Zdůvodnili to tím, že se výrazně změnila struktura respondentů, a to kvůli změnám v těžbě a prodeji dřeva u LČR. LČR tvrdí, že ČSÚ index vydat měl. Podnik prý mohl dřevo prodat dráž a ztrátu vyčíslil na 134 milionů korun. Lesy ČR si kvůli tomu na ČSÚ stěžují u Ústavního soudu.

Lesy ČR v letošním prvním pololetí meziročně téměř zdvojnásobily hrubý zisk na 3,4 miliardy korun z loňských 1,77 miliardy korun, jedná se o historicky nejlepší výsledek firmy. Boublík už dříve řekl, že pokud ČSÚ index za 1. čtvrtletí ani dodatečně nevydá, bude tato skutečnost znamenat pro LČR ztrátu příjmů ve výši 710 milionů až 1,5 miliardy korun. Ve vztahu k firmám LČR již dříve uvedly, že na indexaci musí trvat, protože jinak by se dopustily porušení soutěžního práva. Index se podle LČR mění podle poptávky a nabídky a podnik jej pokládá za spravedlivý pro obě smluvní strany.

Dřevo
Zdroj: ISIFA/SME
Autor: Krošlák Ján

Lesnické firmy v loňské soutěži na lesnické práce pro letošní rok nabídly ceny dřeva, které se jim v průběhu trvání smlouvy upravují cenovým indexem vydávaným ČSÚ. Indexy mají každé čtvrtletí zohledňovat pohyb cen dřeva na trhu. Tento výpočet ceny je zakotven ve smlouvě mezi LČR a firmami.

Lesy ČR letos významně změnily obchod se dřevem. Lesnické firmy, které vyhrály tendry, provádějí ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za cenu stanovenou v tendru kupují a dál ho mohou zpracovávat a prodávat. Do konce roku 2010 těžařské firmy prodávaly polovinu vytěženého dřeva. Druhou polovinu dřeva si prodávaly samy Lesy ČR.