Jak si přivydělat, když důchod nestačí?

Praha - Když penzista pobírá svůj důchod, nemusí být obdrženou částkou zrovna dvakrát nadšen. S průměrně deseti tisíci korunami zřejmě příliš blahobytného života neužije, pokud nemá naspořeno z doby, kdy pracoval. Důchodce si svou finanční situaci ale může zlepšit přivýdělkem, a to poměrně komfortně, alespoň tak to umožňuje současná legislativa.

Starobní důchod

Klasický starobní důchod skýtá pro přivýdělek nejvíce možností. Důchodce může pracovat na pracovní smlouvu, na dohodu o provedení práce (DPP), na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), stejně tak mu nic nebrání v tom, aby začal podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Podnikání jako OSVČ se v tomto případě chápe jako vedlejší příjem (sociální pojištění se platí až od určité výše ročního příjmu – zisku). Jako zaměstnanec i jako OSVČ si může přivydělat libovolnou částku, aniž by to mělo jakýkoli dopad na starobní důchod.

Invalidní důchod

U invalidního důchodu je přivýdělek vymezen o trochu obtížněji. Platí stejně jako u starobního důchodce, že člověk v invalidním důchodu může být jak zaměstnancem, tak OSVČ. Takový člověk si může přivydělat neomezenou částku, ale pozor: důchodce musí dbát na omezení své pracovní schopnosti.

Pokud by například důchodce pobíral invalidní důchod III. stupně (snížená pracovní schopnost o 70 procent), riskoval by v případě kontroly odebrání invalidního důchodu, kdyby vyšlo najevo, že pracuje na plný úvazek (tj. 100 procent) nebo poloviční úvazek (tj. 50 procent). Na druhou stranu však může hypoteticky na přibližně třetinový úvazek pobírat sto tisíc korun měsíčně a odebrání invalidní důchodu mu nehrozí. Podobně to funguje i u nižších stupňů invalidního důchodu.

0invalidní důchod I. stupně = snížená pracovní schopnost o 35 procent

invalidní důchod II. stupně = snížená pracovní schopnost o 50 procent

invalidní důchod III. stupně = snížená pracovní schopnost o 70 procent


Předčasný starobní důchod

U předčasného starobního důchodu je úhelným kamenem důchodový věk. Do doby, než ho penzista v předčasném důchodu dosáhne, musí výši výdělku omezit tak, aby nezakládal povinnost účasti na sociálním pojištění. Nesmí tudíž být zaměstnán na pracovní smlouvu. Jestliže by se tak stalo, musí neprodleně tuto okolnost oznámit České správě sociálního zabezpečení, která mu pobírání důchodu pozastaví.

Pro člověka v předčasném důchodu je proto otevřena možnost drobného přivýdělku v podobě DPP nebo DPČ. Samozřejmě nic nebrání tomu, aby měl příjmy například z pronájmu atd. V předčasném invalidním důchodu lze také podnikat jako OSVČ (tzv. vedlejší příjem) – v tomto případě ale např. pro rok 2011 nemůže přesáhnout zisk z této činnosti částku 59 373 korun. Nehrozí také žádný problém u tzv. příležitostné výdělečné činnosti (až do výše 20 tisíc korun za rok).

Výplata
Výplata

Jakmile ale penzista, který odešel do předčasného důchodu, dovrší důchodový věk, přechází do režimu „starobní důchodce“ a může si přivydělat neomezeně (viz výše).