Finové požadují, aby se Řecko zaručilo částí majetku

Brusel – Řecko by mohlo převést část svého majetku na nově vzniklou lucemburskou společnost. Díky tomu by státy eurozóny, které Aténám, vrávorajícím nad propastí bankrotu, hodlají půjčit další miliardy eur, získaly záruky za poskytované peníze. S návrhem přišlo Finsko. Píše to dnes s odvoláním na interní unijní dokument agentura Reuters. Podle finského plánu by aktiva na společnost převedla řecká privatizační agentura. Pokud by se tento scénář realizoval, v Řecku by to zřejmě vyvolalo bouři nevole. Tamní vláda již dříve razantně odmítala možnost, že by mohla navrhnout jako záruku řeckou půdu či podíly v nejrůznějších firmách.

V eurozóně se nyní vede vášnivá debata, jak půjčky Řecku zajistit. Významnou roli v tom hraje Finsko. To chce záruky výměnou za to, že nevycouvá od poskytnutí další pomoci pro Atény. Pokud by Finové od přislíbené pomoci odstoupili, pak by to na trhy vneslo další chaos. To by mohlo mít dalekosáhlé dopady na eurozónu i na evropskou a zřejmě i na světovou ekonomiku. Podobné záruky začaly požadovat i další země, například Slovensko. Jiné státy eurozóny jsou však takovýmito hlasy znepokojeny a považují je za odklon od společné politiky. 

V podstatě by podle finského plánu nastíněného prý už v červnu mělo jít o to, že by vzniklá společnost měla jednoho výhradního držitele akcií. Tím by bylo Řecko. V případě, že by tato jihoevropská země zbankrotovala, vlastnictví firmy by přešlo na věřitele. Ti by tak získali od Atén kýžené záruky za poskytované půjčky. 

Eurozóna se v červenci na mimořádném summitu dohodla na druhém záchranném balíku pro Řecko ve výši 109 miliard eur. Nyní dolaďuje to, jak to v praxi provést. Finský příspěvek sice není nijak obrovský, neboť Finsko je relativně malou zemí eurozóny, ovšem i tak je významný kvůli tomu, že se Finsko pyšní nejlepším možným ratingem AAA.

Požadavek záruk od Atén ze strany Finska následně vyvolal podobnou reakci i od jiných států eurozóny. Kromě již zmiňovaného Slovenska do této skupiny patří i Rakousko, Nizozemsko a Slovinsko.