Ahold se vyhnul pokutě za porušení zákona o tržní síle

Brno - Antimonopolní úřad (ÚOHS) ukončil správní řízení, které vedl pro možné porušení zákona o významné tržní síle s řetězcem Ahold. Firma prý vyvázne bez pokuty, jelikož splní všechny závazky, které jí úřad uložil. ÚOHS řízení zahájil před více než rokem. Možné porušení zákona spatřoval v netransparentním uplatňování skonta z fakturované ceny za dodané zboží. Další řízení za podobné přečiny vede úřad ještě s obchodními řetězci Kaufland, Tesco, Lidl a Globus.

„Společnost Ahold navrhla řešení v podobě závazků, které úřad posoudil jako dostatečné, a protože byly splněny podmínky dané zákonem, uložil v rozhodnutí společnosti Ahold splnit navržené závazky ve vztahu k předčasnému zaplacení faktury a zkonkretizovat podmínky skonta,“ uvedl ÚOHS. Řízení zastavil bez uložení sankce.

ÚOHS zatím rozhodl o zneužití zákona o významné tržní síle v jednom případě. Obchodnímu řetězci Kaufland za to uložil pokutu 13,628 milionu korun. Podle úřadu firma s nadpoloviční většinou svých dodavatelů dojednávala lhůty splatnosti delší než 30 dnů. ÚOHS řešil i poplatky za postoupení pohledávek a uplatňování skonta. Kaufland s pokutou nesouhlasí a odvolal se k předsedovi ÚOHS.

Kromě Aholdu a Kauflandu zahájil ÚOHS ještě několik řízení podle zákona o významné tržní síle. „Šetříme například Tesco a znovu Kaufland kvůli vybírání neoprávněných poplatků,“ uvedl dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj. Další správní řízení se týkají společnosti Lidl a Globus. Jejich předmětem je otázka splatnosti faktur.

Ilustrační foto
Zdroj: isifa/LN
Autor: Tomáš Krist

Zákon o vztazích mezi obchodníky a dodavateli bude zrušen

Zákon o významné tržní síle, který od loňského února reguluje vztahy mezi obchodníky a dodavateli, vypracovala skupina poslanců ČSSD a normu podpořila Potravinářská komora. Obchodníci zákon kritizují a tvrdí, že je nekvalitní a poškodil jejich vztahy s dodavateli.

Potravináři si naopak pochvalovali, že po zavedení zákona se chování řetězců vůči nim zlepšilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož kompetence zákon spadá, přesto nyní připravuje jeho zrušení. Některé části předpisu mají být však ještě před zrušením zapracovány do už existujících zákonů, zejména zákona o ochraně hospodářské soutěže.