V boji o Sazku se střetne 15 zájemců

Praha – O základní informace ohledně loterijní společnosti Sazka v rámci výběrového řízení zažádalo a také je obdrželo více než 15 subjektů. Podle mluvčí insolvenčního správce Sazky Lenky Tiché tak tyto subjekty daly jednoznačně najevo svůj zájem se tendru zúčastnit. Insolvenční správce Sazky Josef Cupka výběrové řízení na prodej loterijní firmy, která je v konkurzu, vyhlásil 19. srpna.

Nyní mají zájemci o koupi Sazky poslední tři dny na to, aby podali závaznou přihlášku do výběrového řízení a vyžádali si podrobnou dokumentaci k prodávanému podniku. Předložit svou nabídku a složit celou kupní cenu na speciálně založený účet pro tyto účely mají pak subjekty nejpozději 23. září 2011. Obálky s nabídkami pak insolvenční správce otevře za účasti notáře a předsedy věřitelského výboru 26. září 2011 a následně vyhlásí vítěze tendru. Jediným rozhodujícím kritériem je kupní cena.

Skupinám Penta a E-invest se způsob prodeje Sazky nezamlouvá. Proto v dopise vyzvaly všechny členy věřitelského výboru Sazky, aby zastavili prodej podniku a prodej se uskutečnil ve veřejné dražbě nebo v takovém otevřeném výběrovém řízení, které bude garantovat všechny zásady insolvenčního zákona. Skupina PPF jako jeden z největších věřitelů Sazky však návrh Penty a E-investu odmítla.

Podmínky ušité na míru jen pár zájemcům?

Penta o změnu způsobu prodeje loterijní společnosti požádala, protože podle ní podmínky výběrového řízení zvýhodňují finanční skupiny PPF a KKCG zastoupené ve věřitelském výboru a účelově snižují počet zúčastněných potenciálních investorů. Ti seriózní se prý nebudou ochotni za těchto podmínek do výběrového řízení přihlásit.

0Penta:

„Dochází k omezení účasti ve výběrovém řízení a následně k umělému snížení kupní ceny, které bude ve výběrovém řízení dosaženo, a tím k poškození všech přihlášených věřitelů dlužníka.“


S výběrovým řízením je nespokojen i bývalý šéf Sazky Aleš Hušák. Jeho právní zástupce František Šejnost dnes podal u Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na přezkoumání dozorové činnosti Městského státního zastupitelství v Praze a stanovení dohledu nad prodejem Sazky. Městskému soudu současně připojil návrh na zrušení výběrového řízení, neboť stanovené podmínky podle něj zásadním způsobem vybočují z rozhodnutí insolvenčního soudu a nezákonně omezují okruh soutěžitelů.

Vše je v pořádku, zúčastnit se může kdokoliv

Tichá však oponuje tím, že se soutěže může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo splní základní podmínky stanovené insolvenčním zákonem. Sazka, která je v konkurzu od konce května, bude prodána ve veřejném výběrovém řízení jako celek jednou smlouvou. Zájemci budou muset složit předem jistinu půl miliardy korun. Vítěz tendru musí také získat souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popřípadě kompetentních evropských orgánů. Souhlasné stanovisko úřadu musí doložit do pěti měsíců ode dne, kdy bude zveřejněn výsledek výběrového řízení. Pokud vítěz souhlas antimonopolního úřadu nezíská, bude muset zaplatit smluvní pokutu 1,5 miliardy korun. Celé výběrové řízení se pak bude muset opakovat.