Nečas a Tusk „zprovoznili“ první česko-polský plynovod

Ostrava – Prvním česko-polským plynovodem Stork dnes po slavnostním zahájení provozu začal téct plyn. Spojil plynárenské soustavy obou zemí, a umožnil tak dodávky zemního plynu oběma směry. Stavba deseti kilometrů potrubí na české straně vyšla na sedm milionů eur (v přepočtu asi 171 milionů korun), přičemž polovinu nákladů zaplatí Evropský energetický plán pro rozvoj. Provoz hraniční stanice v polském Těšíně zahájili premiéři Petr Nečas a Donald Tusk.

Společný vysokotlaký plynovod Stork měří 10 kilometrů na české straně a 22 kilometrů na polské straně. Nepatří tedy k žádným velikánům. „Plynovod není nikterak dlouhý, nicméně je nesmírně užitečný. V minulé době vznikala řada plynovodů ve směru východ - západ. V současné době se ukazuje, že bude velice účelné mít propoje také ve směru sever – jih,“ popsal význam plynovodu manažer projektu Stork Ivo Komorou.

Petr Nečas, premiér ČR:

„Nejde pouze o propojení české a polské plynařské sítě, ale znamená to i vytvoření počátku severojižního propojení, které bude mít celou řadu synergických a pozitivních efektů na energetickou bezpečnost zemí, jako je ČR nebo Polsko. Časem může mít Česko přístup i ke zdrojům zkapalněného plynu na Jaderském pobřeží.“


Provoz plynovodu slavnostně zahájili premiéři Česka a Polska Petr Nečas a Donald Tusk. „Plyn začne potrubím proudit bezprostředně po slavnostním otevření. Zpočátku bude plyn proudit od nás do jižního Polska, později se plynovod bude využívat pro oba směry,“ uvedl Milan Řepka, mluvčí společnosti Net4Gas, která v Česku provozuje síť páteřních plynovodů.

Video Rozhovor s Ivem Komorousem
video

Rozhovor s Ivem Komorousem

Rozhovor s Ivem Komorousem

9.9.2011

TK ke zprovoznění česko-polského plynovodu

Hraniční stanice plynovodu Stork je v polském Těšíně, na českém území je traťový uzávěr v Chotěbuzi na Karvinsku. Státní hranici plynovod překonává zhruba půlkilometrovým podvrtem pod hraniční řekou Olší a pod silnicemi a železničními tratěmi na obou jejích stranách.

Plynovod má snížit závislost na ruském plynu

Polovinu nákladů, tedy zhruba 3,5 milionu eur, zaplatí Evropský energetický plán pro rozvoj (EEPR), který slouží k podpoře rozvoje evropské plynárenské soustavy. Jeho cílem je snížit závislost na dodávkách plynu z Ruska. K investicím do plynových soustav jednotlivých členských zemí donutilo Evropskou unii několik krizí, když Rusko přerušovalo dodávky přes tranzitní země.

Donald Tusk, premiér Polska:

„V perspektivě nejbližších čtyř let plánujeme investice ve výši čtyř miliard euro. Tyto investice budou mít podstatný ekonomický smysl a dobře poslouží ekonomice celé Evropy.“


Firma Net4Gas je výhradním držitelem licence na přepravu zemního plynu v České republice. Disponuje sítí plynovodů přesahující 3 600 kilometrů. Net4Gas patří do skupiny RWE. Na polské straně plynovod Stork staví společnost Gaz-System.