Reklamace mobilu: Jak postupovat a na co nezapomenout?

Praha – Bez mobilního telefonu si už život stěží dokážeme představit. O to horší je situace, když se nám přístroj, na kterém jsme takřka životně závislí, porouchá a my se musíme vydat klikatou cestou reklamace. Jaká máme v takovém případě práva? Musí nám prodejce poskytnout náhradní telefon? A co když nás peskuje za každý škrábanec a tvrdí, že jsme s mobilem nezacházeli správně?

Záruční lhůta, ve které můžeme rozbitý mobil reklamovat, je jako u jiného zboží dva roky. „Lhůtu k uplatnění odpovědnosti za vady (reklamaci) upravuje zákon č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele,“ říká Barbora Kopecká z advokátní kanceláře Mgr. Kyzlinka. „Z něho vyplývá, že by prodávající měl o reklamaci rozhodnout ihned. Pouze a ve složitých případech do tří pracovních dnů. Ale samozřejmě praxe je jiná. Všichni využívají běžně celkové lhůty 30 dnů ode dne, kdy byla kupujícím uplatněna nejen na vyřízení ale i na odstranění vady,“ dodala.

To už se většina spotřebitelů i prodávajících naučila. Prostě mobil přinesete do obchodu, písemně sepíšete protokol o reklamaci a smíříte se s tím, že ho dostanete zpět až po měsíci. Seriózní obchodník dnes umí nabídnout i jakousi náhradu a přenesení kontaktů do záložního mobilu. To však není ani povinnost, spíš ochota.

Do reklamačního protokolu popište stav telefonu

Jak ze života vyplývá, mobil nenesete většinou reklamovat nový. Nosíte ho po kapsách, telefonujete, tedy musí vypadat podle toho. A vy reklamujete vadu funkční, ne vzhledovou. Doporučuji tedy vždy do protokolu uvést, v jakém stavu mobil je a především konkrétně co reklamujete. Pokud se vám pak například telefon vrátí z reklamace s rozbitým displejem, zatímco v reklamačním protokolu se o takové závadě nepíše, máte na prodejce alespoň páku.

Občas se také najdou vykukové, kteří vám mobil vrátí s tím, že nejde o závadu, že jste si mobil poškodili sami provozem. A pak se dohadujte. Jenže i tady máte poněkud navrch. Protože doba, po kterou bylo zboží reklamováno, tj. od doby přijetí zboží k reklamaci po dobu vyřízení reklamace, se do záruční doby nezapočítává. Tedy česky, o tuto dobu se záruční doba na zboží prodlužuje. V takovém případě trvejte na reklamaci konkrétní závady nikoliv vizuálního opotřebení.                            

Každopádně prodávající vám musí vydat potvrzení o tom, kdy jste reklamaci uplatnili a rovněž o době jejího trvání. Pokud vám mobil vyměnili za nový, začíná běžet nová záruční lhůta, tedy 24 měsíců. Ale pokud byl telefon opravován, záruční lhůta platí jen pro vyměněnou součástku.

Vyřízení reklamace

Ovšem, co znamená slovíčko vyřízení reklamace? Je to opravené zboží, vyměněný telefon nebo vrácené peníze? A tady pozor, k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající vyrozumí spotřebitele o tom, jakým způsobem byla jeho reklamace vyřízena. Tedy, jestli ji uznává, protože došlo k závadě, nebo neuznává, protože jste si telefon rozbili sami.

„Slovíčkem “vyrozumí„ se rozumí předání zprávy o reklamaci písemně nebo osobně,“ radí advokátka. V praxi je samozřejmě jednodušší, když se sami o stavu reklamce informujete. Pokud to jde, tak osobní návštěvou v prodejně (na zakázkovém, či reklamačním listu máte uveden termín, do kdy se reklamace vyřídí). Máte-li to do prodejny daleko, využijte doporučeného dopisu, tak abyste měli doklad o podání.

Proč taková opatrnost? „Nevyrozumí-li prodávající kupujícího o vyřízení reklamace do 30 dnů, vzniká zde nevyvratitelná domněnka, že vada výrobku (reklamované věci) je neodstranitelná a kupujícímu vzniká nárok na výměnu věci či na odstoupení od smlouvy. Pokud tedy chce prodávající předejít domněnce, že se u výrobku jedná o neodstranitelnou vadu a důsledků s tím spojených, je v jeho zájmu vyrozumět kupujícího včas, ve lhůtě,“ vysvětlila Kopecká. Proto, je písemný doklad tak důležitý, následně by se vám mohl hodit i při uplatňování vašich práv i u soudu.

Třikrát a dost

Bohužel i opravené zboží, tedy reklamované, se vám po čase může znovu rozbít. Nedělejme si iluze, telefony nejsou od toho, aby vydržely, ale aby se prodaly. Kupující má právo na výměnu zboží či na odstoupení od smlouvy v případě, že se stejná vada vyskytne po opravě opakovaně, tzn. vyskytne-li se na výrobku ta samá vada, která byla již v záruční době dvakrát reklamována.  Totéž právo má kupující i v případě, že zboží trpí více vadami současně, tedy má v době uplatnění nároku z vad alespoň tři odstranitelné vady. Zákon mluví o opakující se závadě (zákon neříká kolikrát) a vy máte právo buď od smlouvy odstoupit, tedy na vrácení peněz nebo na výměnu zboží.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Ovšem, to jsou případy, kdy je konflikt na spadnutí. Vy  nemáte telefon, potřebujete volat a někdo jiný vám tvrdí, že máte prostě smůlu, nebo jste si to zavinili sami. Soud je sice pěkný nástroj, pokud máte čas, ale možná daleko účinnější je Česká obchodní inspekce. Ta vám sice telefon nevymění, ale již zmínka o tom, že se na ni obracíte, občas udělá divy. Inspekce nemůže sice řešit konkrétní spor, ale je oprávněna sankcionovat obchodníka za chybné postupy při reklamaci.