Antimonopolní úřad prošetřuje Telefóniku nepřiměřeně

Praha/Brno – Předběžné šetření, které vedl od konce roku 2008 s Telefónikou O2 antimonopolní úřad, prý překročilo „mantinely přiměřenosti“. Potvrdil to Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V lednu šetření zarazil Krajský soud v Brně. Tehdy ale ÚOHS argumentoval tím, že Telefónica O2 předání informací zdržovala, ačkoli měla většinu k dispozici. Nyní se k šetření znovu obrací pozornost soudů.

Po zastavení předběžného šetření zahájil antimonopolní úřad s firmou správní řízení. Úřad Telefóniku podezřívá ze zneužití dominantního postavení na trhu přístupu k internetu prostřednictvím širokopásmových technologií ADSL. Firma tak prý mohla porušit české i unijní právní předpisy. Nyní ale soud rozhodl, že může úřad opět vést potřebná šetření, ve kterých shromažďuje podklady a argumenty pro případné zahájení správního řízení. Jeho postup ale musí být přiměřený, což se v daném případě nestalo. Účelem šetření je podle soudu „případné prvotní ověření podnětů“ či zjištění nasvědčujících možné porušení zákona.

Mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylva Dostálová:

„Účelem předběžného šetření naopak není shromažďování veškerých podkladů pro konečné posouzení otázky, zda došlo ke spáchání soutěžního deliktu a kdo ho spáchal, předběžné šetření tedy nemá nahrazovat správní řízení o tomto deliktu a zbavovat tak soutěžitele práv, která by jim v tomto řízení příslušela.“


Pokud však předběžné šetření svým rozsahem a zaměřením překročí zákonem vymezený rámec, mohou se firmy domáhat soudní ochrany žalobou. Tak zareagovala i Telefónica O2.

Stlačovala Telefónica marže?

V řízení, které ÚOHS s firmou vede, jde zejména o stlačování marží. To znamená, že případný dominant nastaví na navazujícím maloobchodním trhu takové ceny vlastního produktu, že ostatní mu nejsou schopni se svou nabídkou konkurovat. Telefónica dosud tvrdila, že k zahájení řízení není důvod, protože je trh širokopásmového přístupu k internetu vysoce konkurenční a nepůsobí na něm žádný dominantní hráč.