Jak lehce s pomocí insolvenčního správce přijít o 24 milionů

Praha – Jak lehké je v českém Kocourkově přijít zhruba o pětadvacet milionů korun ukazuje kauza skupiny pražských architektů. Ta přišla o takovouto částku, na kterou má prokazatelně nárok, na úkor neprůhledné firmy z Kypru. A důvod? Správce konkurzní podstaty to tak prostě rozhodl a soudkyně v jeho postupu neodhalila žádnou chybu.

Společnost PXP Group a.s. vypracovala za přibližně dvacet milionů korun projekt nového bydlení v pražských Stodůlkách. Na základě smlouvy pak předávala jednotlivé fáze projektu majiteli pozemků, developerské firmě RE 100 D. Ta plány sice přebírala, ale neplatila za ně. Dluh ovšem uznala ve formě zástavy na své pozemky. „Vznikla zástavní smlouva, která je samozřejmě podepsaná jednatelem společnosti panem Řehákem, a ta zástavní smlouva byla standardně vložena do katastru,“ konstatuje předseda představenstva PXP Group a.s. Josef Panna.

Zlom v celé kauze nastal v červenci 2010. Tehdy nadpoloviční většinu ve společnosti RE 100 D získal pan David Senger, který se stal i jednatelem a fakticky okamžitě převedl sídlo společnosti do Brna. Developer pak další měsíce neplatil své závazky, a tak na něj architekti dali koncem roku 2010 návrh na insolvenci. Vzhledem k tomu, že firma změnila pražskou adresu na brněnskou, případ dostala přidělený jedna ze soudkyň tamního Krajského soudu. U té ale nezůstal, protože zadlužená firma požádala o tzv. reorganizaci, čímž docílila toho, že případ dostala soudkyně s touto specializací.

Tzv. reorganizace se týká velkých společností, které mají buď obrat nad sto milionů korun, nebo mají více než sto zaměstnanců.


Ani jednu z podmínek pro reorganizaci ale společnost RE 100 D nesplňovala, což vyplynulo i z jejího vlastního vyjádření, které podala k soudu. Nicméně spis už zůstal soudkyni Evě Krčmářové se specializací na reorganizace. Ta vyhlásila na jaře konkurz a v květnu se konalo zásadní tzv. přezkumné jednání. Na něm jmenovaný insolvenční správce Miloš Bačík rozhodoval, komu zadlužený developer zaplatí a komu ne.

Insolvenční správce dal přednost pochybné směnce z Kypru

Insolvenční správce zhruba pětadvacetimilionovou pohledávku architektů neuznal. Přiklonil se k názoru zadluženého developera, který bez ohledu na zástavní smlouvu začal tvrdit, že architektům nic nedluží. Architekti prý nesplnili, na čem se smluvně dohodli.

Miroslav Duda, nezávislý právník

„Ta zástava podle mého názoru jednoznačně existovala. Ta zástavní smlouva popisuje zcela přesně, co je předmětem zástavy a z jakého důvodu se zástava zřizuje. Nebylo to žádné hypotetické plnění, ale to plnění je tam popsáno zcela jasně.“


Soud ale uznal směnku na přibližně osmačtyřicet milionů, kterou přihlásila jedna společnost z Kypru. Ta ji údajně získala od jiné kyperské společnosti. Obě řídí stejná právní kancelář v Nikosii. A ta ji má od neznámé firmy z karibské Belize, které se měl developer zadlužit. Právě on totiž podepsal směnku, ovšem zastupoval ho přitom jakýsi zmocněnec.

Václav Láska, nezávislý právník a bývalý kriminalista, má na celou věc jasný názor. „Tento insolvenční případ nese všechny znaky typické pro insolvenční podvody. Ať už je to náhlé přemístění sídla firmy do Brna těsně před konkurzem, nebo zjevné popření existující pohledávky..,“ konstatuje Láska. Architekti už každopádně nemohou mít žádný vliv na průběh konkurzu, neboť insolvenční správce jejich pohledávku neuznal.

Je tak dost možné, že společnost PXP Group a.s. neunese takovou zátěž. "Pro nás je to spousta peněz, kdy jsme na něčem pracovali dva roky - a nemáme to uhrazeno. Přitom jsme platili své zaměstnance, subdodavatele, takže pro nás by to asi mělo fatální následky, smutně konstatuje Josef Panna.