Erste ztratila 24 miliard, ČS zůstává v zisku

Vídeň – Bankovní skupina Erste Group Bank, do které patří i Česká spořitelna, vykázala po zaúčtování jednorázových výdajů ztrátu 973 milionů eur, tj. asi 24 miliard korun za tři čtvrtiny letošního roku. Loni přitom vykázala za shodné období zhruba šestnáctimiliardový zisk (634 milionů eur). K zásadnímu zhoršení výsledku letos Erste dovedly odpisy firemní hodnoty v Maďarsku a Rumunsku a vytváření dodatečných rezervních a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku. Samotná Česká spořitelna ke špatnému výsledku své mateřské skupiny nepřispěla, vykázala do září zisk 9,56 miliardy korun, o patnáct procent více než loni.

 

Na dobrý výsledek banky, která je v Česku podle počtu klientů největší, měl vliv především rostoucí čistý úrokový výnos a také pokračující pokles nákladů a nižší tvorba opravných položek na úvěry a pohledávky. Naopak provozní zisk se meziročně snížil o tři procenta na 19,29 miliardy korun. Vedení firmy je přesto spokojeno, zejména s ohledem na potíže, které trápí celou Evropu. „Navzdory nevyřešené dluhové krizi v Evropě a jejímu vlivu na reálné ekonomiky můžeme oznámit výborné výsledky. Ty kromě růstu výnosů z obchodních činností odráží nižší tvorbu opravných položek a klesající provozní náklady,“ uvedl generální ředitel České spořitelny Pavel Kysilka.

Právě účetní operace v problematických zemích přivedly do ztráty skupinu Erste. Její obchodní výsledek totiž není tak špatný. Čistý úrokový výnos vzrostl v prvních devíti měsících roku téměř o celé procento na 4,13 miliardy eur. Čistý zisk z obchodních operací sice klesl o 87 procent, ale stále zůstává na na 37,4 milionu eur. Celková bilanční suma vzrostla od počátku roku o pět procent na 216,1 miliardy eur. Poměr úvěrů k vkladům se k 30. září zlepšil na 111,2 procenta proti 113,1 procenta na konci minulého roku.

Jako důsledek mimořádných opatření očekává Erste Group v roce 2011 čistou ztrátu přibližně 700 až 800 milionů eur. Bez opatření by měla zisk mezi 850 a 950 miliony eur.