Spory o nájemné se už nevyplatí protahovat, tvrdí soudci

Praha - Novela občanského zákoníku, platná od dnešního dne, se mimo jiné výrazně dotkne nájemníků, kteří vedou spory o výši svého nájemného u soudu. Kromě jiného stanoví, že soudem vyměřená sazba se pak vztahuje na celou dobu od podání návrhu. Pokud tedy dotyčný nájemník spor prohraje, uhradí vyšší sumu za celou dobu trvajícího soudního řízení. A to mohou být měsíce, někdy i roky.

Výše nájemného bude platit od okamžiku podání návrhu k soudu. V případě déle trvajících sporů to tedy pro nájemníka může znamenat až desetitisícové částky. Na stolech mají soudy jen za letošní rok desítky případů. Žádný ze sporů ale zatím neskončil verdiktem. A zkušenosti z minulých let ukazují, že rozhodnutí může trvat i několik let. „Myslím si, že to přispěje i k tomu, že se nevyplatí protahovat řízení, protože to datum je pevně dáno,“ řekl ČT24 prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník.

Majitelé nyní poukazují na to, že soudům se do sporů o nájemné nikdy moc nechtělo. Soudci se brání, že dosud neměli jasná pravidla, jak rozhodovat. To by se nyní mělo změnit. „Zatím se velký nápor sporů o určení nájemného neprojevil. Lze předpokládat, že poté, co takto byla upravena pravidla, bude sporů asi více,“ reagoval Lichovník.

Video Reportáž Barbory Straňákové
video

Reportáž Barbory Straňákové

Výhrady ke změnám mají také zástupci nájemníků. Podle čestného předsedy Sdružení nájemníků ČR Stanislava Křečka (ČSSD) by mohlo být stanovování výše nájemného soudem už od momentu podání návrhu v rozporu s dobrými mravy. „Představte si situaci, kdy pronajímatel dá nájemné 5 milionů. Je to nesmyslné, nájemce to odmítne, soud to také odmítne, stanoví přiměřený nájem. Ale pak by přece nebylo spravedlivé, aby to bylo posuzováno jako odmítnutí nájemce, který odmítl zjevně nesmyslný návrh,“ popsal takovou situaci Křeček.

Jaká je ale vhodná výše nájemného?

Problém ale stále představuje vyměřování obvyklého nájemného v dané lokalitě. Speciální cenová mapa vzniká na ministerstvu pro místní rozvoj už devět měsíců. A hotová dosud ještě není.

Při stanovení výše nájemného totiž nehraje roli jen lokalita bydlení. Soudci by se měli zaměřit také na stáří, kvalitu a vybavení bytu. S tím souhlasí především nájemníci - ti často odmítají platit víc za byt, který je podle nich ve špatném stavu.

Místopředseda Sdružení nájemníků ČR Milana Taraba ale nevěří, že by se podařilo vytvořit jakýkoli návod na spravedlivé zmapování úrovně bydlení v daných částech republiky. Podle ministerstva pro místní rozvoj proto nezbývá, než aby soudci pro podobné případy požádali o posudek znalce. Jenže to může celé řízení nejen ještě více prodloužit, ale i prodražit.

Novela občanského zákoníku, která dnes vchází v platnost, upravuje i další vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem. Omezuje například přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Opuštění domácnosti nově k přechodu nájmu nepovede. Novela také stanovuje povinnost hlásit počet lidí, kteří v bytě žijí.