Spořitelna zažalovala nového majitele Sazky i Cupku

Praha – Česká spořitelna zažalovala společnost Sázková kancelář, která je novým vlastníkem Sazky, a insolvenčního správce Josefa Cupku ohledně smlouvy o prodeji loterijní firmy. Česká spořitelna, která má vůči Sazce zajištěnou pohledávku zhruba 216 milionů korun, současně vyjádřila pochybnosti o nestrannosti soudce Jaromíra Harmacha, který vedl insolvenční řízení se Sazkou. Spořitelna také poukazuje na to, že se Sazka prodala pod cenou.

„Postupovali jsme v souladu s insolvenčním zákonem a také v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, jež schválila vedle všech ostatních členů věřitelského výboru také Česká spořitelna. Proto nás žaloba ze strany spořitelny překvapuje,“ reagovala na informace o žalobě Cupkova mluvčí Lenka Tichá. Ze stejného důvodu považuje žalobu za bezpředmětnou i KKCG. „Je to pouze další krok ve spojenectví České spořitelny a Penty ve snaze zabránit oživení Sazky a tím silné konkurenci loterijní firmy Fortuna,“ uvedl mluvčí KKCG Dan Plovajko.

Spořitelna v žalobě opakovaně poukazuje na proces insolvenčního řízení. Žaloba stojí na třech hlavních bodech. Zaprvé měl podle České spořitelny správce povinnost při prodeji Sazky přihlédnout k vyšší nabídce, což prý neučinil. Zadruhé poukazuje na proces schválení vítěze tendru. Podle spořitelny je v rozporu s insolvenčním zákonem, aby subjekty jednoznačně spřízněné s kupujícím a ty, které jsou členy věřitelského výboru, samy hlasovaly o prodeji společnosti. Zatřetí spořitelna uvádí, že výsledek její žaloby bude mít precedenční charakter, neboť soudy budou muset vyřešit základní otázky, které se týkají a ještě budou týkat dalších velkých i malých insolvenčních řízení.

Spořitelna útočí na výběrové řízení opakovaně

Česká spořitelna již koncem září navrhla soudu zrušení výběrového řízení a vyhlášení nového. Městský soud v Praze ale žádosti nevyhověl a schválil prodej Sazky společné firmě skupin PPF a KKCG.

Spořitelna svůj tehdejší požadavek na zrušení tendru odůvodnila možným zpochybněním platnosti právních úkonů správce při zpeněžení majetku Sazky. Schválení smlouvy o prodeji společné firmě PPF a KKCG pouze věřitelským výborem by prý nemuselo být platné, protože žádný z jeho členských věřitelů, mezi něž PPF a KKCG patří, nesmí hlasovat ve vlastní věci nebo ve věci osoby blízké, která s ním tvoří koncern.

Firma Sázková kancelář kontrolovaná společnostmi PPF a KKCG podepsala s insolvenčním správcem Cupkou poslední dokumenty, jež jí umožňují Sazku oficiálně převzít, 1. listopadu. Generálním ředitelem Sazky se stal Kamil Ziegler, předsedou představenstva Tomáš Rybáček, oba z PPF.

Sazka se podle spořitelny prodala pod cenou

Spořitelna ihned poté upozornila na nedostatky znaleckého posudku při prodeji loterijní firmy. Celková hodnota Sazky byla podle České spořitelny kvůli početní chybě při prodeji podhodnocená o 1,3 miliardy korun. Správná výše hodnoty společnosti je prý asi 4,9 miliardy korun. Za nejvýznamnější nedostatek považuje spořitelna chybu ve výpočetním ocenění provozní části Sazky.