Mejstřík: Na krizi eura jsme upozorňovali už v roce 2006

Praha – Koncept Evropské unie a eurozóny procházel podle ekonoma a člena skupiny NERV Michala Mejstříka krizí už nějakou dobu. Mejstřík dodal, že evropský sociální model zejména ve Středomoří šel v zemi ruku v ruce s nižší konkurenceschopností a už v roce 2006 se diskutovalo o tom, že ekonomická situace zde je vážná.

„Já sám jsem v roce 2006 v Evropském parlamentu diskutoval otázku evropského sociálního modelu se středopravou frakcí a už tehdy bylo naprosto zřejmé, že v částech Evropy, které jsou definovány evropským sociální modelem ve středomořské podobě, je situace vážná,“ uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce ekonom. 

Mejstřík o tomto tématu napsal v roce 2007 výzkumnou práci. „Říkali jsme si tehdy, jak je možné, že v některých státech zejména jižní Evropy dochází k zaostávání v konkurenceschopnosti a v oblasti zaměstnávání. Byly to významné signály o selhávání tzv. lisabonské strategie,“ dodal. 

Michal Mejstřík, ekonom a člen NERVu 

„Jádro problému celého jižního křídla eurozóny je v tuto chvíli to, že jde o země, které selhaly ve své konkurenceschopnosti a teď ji těžko obnovují, poněvadž nemají vlastní měnu a tím pádem nemohou z tohoto kolotoče vyskočit.“ 


Evropská centrální banka
Zdroj: ISIFA/Getty Images
Autor: Ralph Orlowski

Evropa si nastavila jednosměrný provoz 

Druhým problémem je podle Mejstříka to, že si eurozóna sama nastavila hrozná tabu a jednosměrný provoz – z Evropské unie do eurozóny. Tato cesta byla někdy, jako třeba v případě Řecka, neoprávněně urychlovaná, ale doteď nemá cestu zpět. 

S Mejstříkovým tvrzením ale nesouhlasí ekonom a rektor VŠE Richard Hindls: „Hovořit o jednosměrnosti nebo o jednokanálovém toku v Evropě nebo eurozóně je vyloučeno.“ Podle něj Evropská unie ani eurozóna nejsou uzavřenou oblastí, naopak velmi interagují. Navíc to, že by některá země vystoupila z uskupení se společnou evroskou měnou, se vůbec nepředpokládalo, dodal.

Barroso je pro hlubší integraci eurozóny

I kdyby podle Mejstříka Řecko vystoupilo z eurozóny, nezabrání to dalšímu prohlubování dluhové krize. Naopak předseda Evropské komise José Manuel Barroso je pro hlubší integraci eurozóny. V unii chce zabránit tomu, aby jeden člen nesouhlasící se společným postupem mohl prosadit svůj vliv. Alternativou sjednocení je podle něj úpadek. Svůj komentář pro britský list The Observer adresuje předseda Evropské komise Velké Británii.

0José Manuel Barroso, šéf Evropské komise

„Dynamika globalizace z hlediska finančního, ekonomického, ale i geopolitického Evropany konfrontuje s neúprosnou volbou: žít společně, sdílet společný osud a vliv ve světě, anebo čelit vyhlídkám nejednotnosti a úpadku. V tomto rozhodujícím okamžiku se buď sjednotíme, anebo budeme čelit bezvýznamnosti.“


S krizí eura souvisí i výkonnost české ekonomiky. Je přitom velmi pravděpodobné, že pracovní místa se budou příští rok hledat Čechům ještě hůře než letos. „Myslím si, že by míra nezaměstnanosti mohla opět nepatrně vzrůst. To bude samozřejmě souviset s nižším vývojem ekonomiky,“ dodal Hindls.

Podniky jsou ale podle ekonomů na možné opakování krize připravené mnohem lépe než před třemi lety. „Minulá krize nebyla jenom negativní. Ona současně zatlačila na firmy, které vyrábí daleko produktivněji a jsou daleko konkurenceschopnější,“ uzavřel Mejstřík.