Kde platit daně a pojištění při práci v jiné zemi EU?

Praha – V současné době není zaměstnání v zemích EU nepřekonatelnou překážkou. Období ekonomické krize není sice nejlepším obdobím pro hledání práce, ale rozhodujících je stále několik věcí: umět něco, po čem je za hranicemi poptávka, odvaha pustit se do neznáma, alespoň základní jazykové dovednosti a v neposlední řadě také informace z právně-ekonomické oblasti. Právě posledně uvedené je velice důležité a pro zájemce o zaměstnání v zahraničí to nejméně známé. Jedním z hlavních problémů je to, kde budeme danit své příjmy, a právě na to se v tomto článku podíváme.

Země, ve které nakonec budeme danit své příjmy z práce v zahraničí, do značné míry ovlivní, jak moc na daních zaplatíme. Daňová problematika je totiž v rámci Evropské unie plně v kompetenci jednotlivých členských zemí, a tak se daňové předpisy i sama výše daně mnohdy liší.

Kde danit příjmy ze zahraničí?

Pokud je vaše bydliště (nemusí jít o trvalý pobyt, jde o to, kde máte byt, kde bydlíte) v Česku nebo se zde zdržujete alespoň 183 dní v roce, jste pro daňové účely považováni za české daňové rezidenty. To znamená, že v českém daňovém přiznání uvádíte své celosvětové příjmy (z ČR i ze zahraničí). V zahraničí vaše mzda podléhá tamnímu systému zdanění a srážkám zdravotního a sociálního pojištění, bez ohledu na vaši rezidenci nebo nerezidenci.

Aby vaše příjmy nebyly zdaněny dvakrát, existuje Smlouva o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR s konkrétní zemí a která tomuto zdanění zabraňuje. Smlouvu o zamezení dvojího zdanění má ČR se všemi zeměmi EU, ale například i s Norskem, Islandem. Lucemburskem a Švýcarskem. Je potřebné znát text konkrétní smlouvy a mít k dispozici od zahraničního finančního úřadu potvrzení o zaplacené dani a také o zaplaceném sociálním a zdravotním pojištění. Text smlouvy je důležitý i pro správné posouzení otázky rezidence, a tedy nároku země na zdanění příjmů. Je tedy pravděpodobné, že kdo dlouhodobě žije a pracuje v jiném státě, bude v tomto státě podávat daňové přiznání.

Pro vyloučení dvojího zdanění se v zásadě používají dvě metody: metoda zápočtu a metoda vynětí. Výpočet je součástí daňového přiznání (včetně přílohy číslo 3) a je lepší svěřit tuto práci odborníkovi.

Nezapomeňte se před odjezdem do zahraničí odhlásit z českého pojištění

Před nástupem do zaměstnání v jiné zemi je český občan povinen se odhlásit z českého systému sociálního a zdravotního pojištění. V jiné zemi je nutné se přihlásit na finančním úřadu a ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Při návratu platí opět odhlašovací a přihlašovací povinnost. Je důležitá schopnost doložit české pojišťovně dobu a placení pojištění v jiné zemi.

V případě ztráty práce v jiném státě má občan právo na dávky v nezaměstnanosti ve státě, kde byl zaměstnán, a to v rozsahu platném v dané zemi. Dávky může ale vyplácet i český úřad práce. Je ovšem nutné doložit dobu zaměstnání a pojištění v jiné zemi.

Přeshraniční zaměstnání

Poněkud zvláštní kapitolou je tzv. přeshraniční pracovník. Jde o situaci, kdy občan pracuje (jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná) v jiném státě a denně nebo jednou za týden se vrací do státu, kde má bydliště. Z hlediska daní a pojištění ovšem nejde o nic zvláštního. Zdravotně i nemocensky je pojištěn v zemi, kde pracuje, i způsob zdanění příjmů je stejný, jak je uvedeno výše v textu. Vždy ale záleží na konkrétní smlouvě mezi dvěma státy, která řeší tuto problematiku.

Pro získání dalších nezbytných informací před zahájením práce v zahraničí rozhodně zájemcům doporučuji využít služby sítě EURES. Jejím základním posláním je umožnit volný pohyb pracovních sil v mezinárodním měřítku. Naleznete zde například databázi volných pracovních míst, databázi životopisů, které jsou k dispozici možným zaměstnavatelům, dále databázi životních a pracovních podmínek v zemích EU a další užitečné informace. Součástí sítě EURES jsou i úřady práce, které mohou zájemci poskytovat i podrobnější informace než jsou v EURESu nebo zprostředkovat konzultace s poradci. Portál EURESu mohou využít i zájemci o letní brigádu nebo o sezonní práci v zahraničí. Dostanou aktuální informace a mohou ušetřit značné peníze za poplatky vybírané někdy neseriózními soukromými agenturami.