Liberální kapitalismus je v krizi, říká nejnebezpečnější filozof Západu

Praha – Slavoj Žižek, slovinský filozof, psychoanalytik a kulturní kritik, tvrdí, že vazba mezi kapitalismem a demokracií je v ohrožení. Státy jako Čína jsou jednoznačně lepšími manažery kapitalismu než jakékoli demokracie. „Liberální kapitalimus je v krizi a s ním i celá naše civilizace,“ dodává věhlasný myslitel označovaný jako „nejnebezpečnější filozof Západu“.

„Je to dobrá propaganda,“ říká o své nelichotivé přezdívce slovinský filozof s českými předky. Všechna další tvrzení od autora této přezdívky však považuje za neoprávněné. Označuje ho prý také za protofašistu a antisemitského myslitele, jenž plánuje nový holocaust.

Ačkoliv je Žižek považován za levicového filozofa, často vychází více z konzervativních autorů. Obdivuje prý jejich upřímnost a také to, jak jasně formulují realitu. Potřebujeme podle něj jasně vidět, v jaké slepé uličce se ocitl náš liberální kapitalismus a náš politický multipartajní systém. „Blížíme se k řadě výzev, které nelze řešit v rámci stávajícího politicko-ekonomicko-ideologického systému. Nadešel čas na to, začít si klást nejdůležitější otázky,“ obhajuje svou konzervativní náklonnost slovinský myslitel.

„Naše celá civilizace je v hluboké krizi a musíme zpochybnit nejzákladnější existencialistické předpoklady našeho způsobu života.“


K pochopení současné obtížné situace prý potřebujeme psychoanalýzu, jež může vysvětlit dnešní paradoxy. Ze společnosti, v níž je vše možné, totiž pro lidi plynou mnohem větší frustrace než kdykoliv dříve.

Sňatek mezi demokracií a kapitalismem je u konce

Dnešní liberální demokratický kapitalismus podle Žižeka nyní ukazuje své limity, a pokud budou věci pokračovat tak jako dnes, blížíme se ke katastrofě. Poražený stalinistický komunismus se teď podle něj mstí. Státy jako Čína, kde moc drží komunisté, jsou totiž nejlepšími manažery kapitalismu.

Údajný sňatek mezi demokracií a kapitalismem se tak dostává ke svému konci. Svou tezi Žižek staví na názoru, že jsme dnes svědky mnohem více autoritářského kapitalismu, který je dynamičtější a uspěšnější než ten náš - demokratický.

Slavoj Žižek (*21. března 1949)

Už v sedmnácti letech věděl, že chce být filozofem, byť si jeho otec přál, aby jeho jediné dítě bylo ekonomem. Narodil se před 62 lety ve slovinské Lublani, na tamní univerzitě vystudoval filozofii a sociologii, v Paříži psychoanalýzu a dnes přednáší na čtyřech různých kontinentech a patří k nejvydávanějším myslitelům bývalého východního bloku. Ovlivnili ho Hegel, Marx a francouzský psychoanalytik Lacan. Jeho knihy vyvolávají na Západě pořádný rozruch, jeho myšlenky provokují. V roce 1990 dokonce kandidoval za Liberální demokracii Slovinska na prezidenta, ale neuspěl.