Předdůchody by měly dosahovat nejméně 30 procent průměrné mzdy

Praha - Minimální výše takzvaných předdůchodů, tedy předčasných důchodů, by měla dosahovat 30 procent průměrné mzdy. Pojištění má za lidi, kteří do předdůchodu půjdou, platit stát. Shodl se na tom expertní tým tripartity. Dnes to oznámil místopředseda Asociace samostatných odborů (ASO) Jaroslav Pejša.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: František Vlček

Oproti klasickým předčasným důchodům by se při jejich pobírání lidem nekrátila penze. Předdůchody by se občanům platily z peněz naspořených zaměstnavatelem, nikoliv ze státního pilíře. „Bude stanovena minimální výše předdůchodu, aby člověk nepropadal sociální sítí,“ řekl Pejša. Při současné výši průměrné mzdy by tak člověk pobíral okolo 7 195 korun měsíčně. Pokud by mu tedy za nynějších podmínek zaměstnavatel naspořil zhruba 100 000 korun, mohl by podle Pejši jít do penze o rok dříve, než je oficiální hranice. Pokud by to bylo 200 000 korun, mohl by v předdůchodu strávit dva roky. 

Experti tripartity se rovněž dohodli, že zdravotní pojištění bude za lidi v předdůchodu platit stát. Předdůchod má být navíc pokládán za takzvanou vyloučenou dobu, tedy že by „předdůchodci“ neplatili důchodové pojištění a doba strávená v předdůchodu by se nezapočítávala do rozhodného období, ze kterého se berou v potaz výdělky pro výpočet starobní penze. „Je to pořád lepší, než kdyby si lidé to sociální pojištění platili sami, protože by to dosahovalo asi 1 500 korun měsíčně,“ řekl Pejša. 

Lidé by mohli odcházet do penze až o pět let dříve

„Jsou situace, kdy člověk, který bude pobírat předdůchod, nebude mít jiný příjem,“ řekl Jiří Král, vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Právě pro ně navrhlo MPSV a ministerstvo financí (MF) minimální výši předdůchodu. Možnost spoření na předdůchody má být zavedena od roku 2013. Podle návrhu by lidé mohli odcházet do penze až o pět let dříve. Oproti klasickým předčasným důchodům se jim přitom nebude krátit penze kvůli tomu, že do ní odejdou dříve, protože jim bude v průběhu pobírání předdůchodu vyplácena z naspořených prostředků.

Předdůchody budou osvobozeny od daně

Na předdůchody mají lidem přispívat zaměstnavatelé. Ti si příspěvek uplatní jako nákladovou položku. Nebudou za něj muset platit ani zaměstnanci, u kterých bude osvobozen od daně z příjmů. Otázkou je roční výše příspěvku osvobozená od daní. V současné době je podle Krále k dispozici varianta, že by to bylo 30 000 korun pro všechny lidi, nebo 36 000 korun pro namáhavé a nebezpečné profese. „Je možná i kombinace,“ dodal Král. O předdůchodech by měla jednat ještě porada ekonomických ministrů a poté 15. prosince plenární schůze tripartity.