Zahraniční firmy by na Češích uvítaly lepší jazykovou vybavenost

Praha - Němečtí a rakouští investoři mají problém najít v Česku vhodné zaměstnance. Podle průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nedostatek odborníků pociťují hlavně v průmyslové výrobě, výzkumu a vývoji. Žádné problémy s hledáním odborníků naopak nemá 28 procent investorů. Většina z nich by však v českém vzdělávacím systému uvítala silnější propojení odborného vzdělávání a praxe.

Ve výrobě chybí kvalifikovaný personál 49 procentům oslovených firem a ve výzkumu a vývoji 37 procentům. Naproti tomu v administrativě postrádá kvalifikované pracovníky jen deset procent dotázaných. Z hlediska připravenosti českých absolventů škol na praxi si 37 procent firem myslí, že jsou připraveni nedostatečně. Podle 47 procent je jejich příprava dostatečná. Jedenasedmdesát procent oslovených si ale zároveň myslí, že jsou absolventi technických oborů nedostatečně vybaveni po jazykové stránce.

„Na českých vysokých školách by proto měla být rozšířena hlavně výuka technických oborů, cizích jazyků a komunikace,“ tvrdí většina dotázaných.


Česko-německá obchodní a průmyslová komora je se zhruba 550 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice. Průzkumu se zúčastnilo zhruba deset procent členských podniků ČNOPK a řada rakouských investorů působících v Česku.