Inspekce nepotvrdila plíseň v testovaných kečupech

Brno - Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zkontrolovala vzorky několika kečupů, z nichž některé měly podle zjištění občanského sdružení spotřebitelů dTest obsahovat nebezpečné látky včetně toxinů a pesticidů. Podle inspektorů dopadla kontrola osmi vzorků včetně kečupů značek Heinz, Hellmans nebo Spar dobře a kečupy neobsahovaly nebezpečné látky v nadlimitním množství. 

Časopis dTest testoval 22 vzorků kečupů z českých obchodů, které ohodnotil „velmi neradostně“. List v říjnu informoval, že ve všech 22 testovaných kečupech byly objeveny mykotoxiny. Kečupy prý navíc byly někdy vyráběny z rajčat, která byla zčásti shnilá nebo plesnivá.

Inspektoři kontrolovali osm vzorků, které dopadly ve spotřebitelském testu dTestu nejhůře. „Laboratorní výsledky prokázaly, že kontrolované výrobky jsou pro spotřebitele bezpečné,“ uvedl mluvčí inspekce Michal Spáčil. Na přítomnost pesticidů byly analyzovány vzorky dvou výrobků - Heinz Tomato Ketchup rajčatový kečup jemný a Jemný kečup Hellmans. „Oba kečupy byly vyhodnoceny jako vyhovující, a tedy bezpečné. Zjištěné stopové množství sledovaných látek splňovalo předepsané limity pro kečupy, splnilo by ale i normy stanovené například pro dětskou výživu,“ dodal.

Inspektoři neobjevili ani mykotoxiny

SZPI pak testovala výrobky Coop klasik kečup jemný a Spar kečup sladký na mykotoxiny. „Tyto látky nebyly v testovaných vzorcích zjištěny, respektive nebylo dosaženo hranice jejich detekovatelného množství,“ doplnil mluvčí inspekce.

Inspektoři rovněž testovali další čtyři vzorky na jakost. Clever Kečup jemný a Hamé Kečup sladký podle něj vykazovaly mírně nižší podíl rajčatové sušiny. SZPI prý výrobcům uložila, aby problém urychleně napravili. „Kontrola prokázala určité nedostatky ve značení odebraných kečupů. V několika případech nebyl na obale uveden údaj o množství rajčat. SZPI proto nařídila výrobcům kečupy doznačit,“ doplnil Spáčil.