Energetika se bude ubírat cestou jádra nebo obnovitelných zdrojů

Praha - Budoucnost české energetiky je zřejmě v rukou jádra nebo obnovitelných zdrojů. Státní energetická koncepce se totiž podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Pavla Vlčka aktualizací z původních šesti variant zúžila na dva možné scénáře, které nyní budou projednány v meziresortním připomínkovém řízení. 

Podle Vlčka Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii doporučuje vládě schválení scénáře s pracovním názvem A2, jenž předpokládá maximální využití domácích zdrojů. „Předpokládaným rozvojem jaderné energetiky významným způsobem redukuje očekávanou výši emisí skleníkových plynů, ale zdaleka nevede k naplnění avizovaných cílů EU v boji proti klimatickým změnám,“ dodal.

Přepracovaná koncepce přitom má respektovat závazek vlády, že do roku 2015 nebudou prolomeny územní limity pro těžbu uhlí. Ministerstvo však na začátku letošního roku přišlo s návrhem, aby se po roce 2015 mohly těžební společnosti v severních Čechách dohodnout na případné těžbě uhlí za limity s majiteli dotčených pozemků.

Evropa hodlá rapidně snižovat emise a Česko se má přidat

Aktualizace směřování české energetiky bere v úvahu požadavek Evropské unie snižovat škodlivé emise a v roce 2050 dosáhnout snížení skleníkových plynů o 80 procent proti roku 1990. Tento scénář počítá rovněž se zvýšením využití všech obnovitelných zdrojů, včetně fotovoltaických a větrných elektráren. Zároveň také myslí na snižování konečné spotřeby energie. „Scénář G5 je ekonomicky méně příznivý, protože aktualizace Státní energetické koncepce nezohledňuje náklady na scénářem předpokládané snížení spotřeby energií,“ dodal Vlček.

Smog
Zdroj: ISIFA/VLP
Autor: Oldřich Hájek

Aktualizace energetické koncepce má vytyčit směr, kterým se bude česká energetika ubírat v příštích zhruba 50 letech. Dokument by měla projednat vláda v příštích týdnech. Koncepce se soustřeďuje zejména na bezpečnost dodávek energie, ekonomickou efektivitu a využití primárních zdrojů energie. „Scénáře byly vybírány tak, aby měly co nejlepší dopad na HDP a mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky ČR,“ prohlásil Vlček. Koncepce by podle ministerstva měla být co nejméně závislá na vývoji cen energetických surovin či emisních povolenek a měla by vytvořit stabilní investiční prostředí.

Během posledních týdnů měla řada firem či sdružení k navrhované koncepci vyjadřovat své námitky. Hnutí Greenpeace dnes obsadilo skrývkové rypadlo v hnědouhelném dole u Litvínova, aby tak ukázalo svůj nesouhlas s tím, že v rámci koncepce mohou být časem prolomeny limity těžby uhlí. Současně vyjádřily nesouhlas s navrhovanou aktualizací koncepce také některé plynárenské firmy. Společnost RWE již státu poslala své námitky k dokumentu, podle ní existuje v tuzemsku větší prostor pro využití plynu zejména v teplárenství.