Prodané tratě skončí ve šrotu, varují dopravci

Praha - Sdružení železničních společností se obává, že chystaný výprodej desítek regionálních tratí nutně povede k jejich zániku a tratě se stanou předmětem obchodu s železným šrotem. Podle připravovaných pravidel prodeje budou mít totiž noví nabyvatelé tratí nárok na státní peníze jen v případě, že na trase celoročně objedná dopravu kraj nebo stát. Pravidla navíc neobsahují podmínku, že kupec bude zavázán dráhu dále provozovat.

„V případě prodeje dráhy novému nabyvateli bude omezena možnost získat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pouze na ty případy, kdy bude na předmětné dráze zajišťována dopravní obslužnost na základě objednávky státu nebo krajů po celé délce dráhy v rozsahu nejméně dvou párů vlaků denně,“ píše se v materiálu nazvaném Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu na nové nabyvatele.

Podle Jana Šatavy z Jindřichohradeckých místních drah stojí za touto iniciativou Správy železniční dopravní cesty snaha vyloučit obce ze systému objednávání základní dopravní obslužnosti. O objednávkách z jejich strany se totiž v dokumentu nehovoří. „Obce si na tratích objednávají dopravu podle toho, jak jim stačí rozpočty,“ uvedl Šatava s tím, že mnohdy jde o sezonní dopravu, která slouží jako rozvojový prostředek daného regionu.

Materiál se v současné době nachází v připomínkovacím řízení a v nejbližší době bude předložen ke schválení vládě, upozornil mluvčí správy Pavel Halla. „Logiku to má v tom, aby stát nedotoval údržbu a opravu tratí, kde se nejezdí v rámci základní dopravní obslužnosti,“ uvedl.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA/SME
Autor: Tomáš Benedikovič

Základní dopravní obslužnost musí podle Správy železniční dopravní cesty objednat buď ministerstvo dopravy nebo kraj. Obce nejsou podle českých právních norem přímo objednavatelem. Poptávku po dopravní obslužnosti má mezi obcemi a svazky obcí zjistit kraj a na základě toho ji objednat, vysvětlil Halla.

K prodeji by mohlo být až 30 tratí

Konkrétní seznam tratí, kterých se nabídka k odprodeji týká, zatím správa není schopna uvést. V současnosti se upřesňují pravidla, podle kterých se budou jednotlivé regionální tratě vybírat. Mezi výběrovými kritérii je současný technický stav, další předpokládaný vývoj tratě a rovněž množství investic, které do ní správa v předešlých několika letech investovala.

V závěru loňského roku správa železniční dopravní cesty zahájila správní řízení o zrušení u celkem 11 vybraných tratí. Kvůli značnému nesouhlasu obcí bylo u devíti z nich řízení zastaveno a v září letošního roku oznámilo ministerstvo dopravy zájem nepotřebné tratě odprodávat. Údajně jich k prodeji může být nabídnuto až 30.

Prodej tratí dopravní obslužnost prý nezlepší

Podle předsedy představenstva Sdružení železničních společností Jiřího Mužíka se prodejem lokálních tratí dopravní obslužnost nezlepší. Kvůli napjatým rozpočtům je nebudou obce a svazky obcí schopné koupit, a místní dráhy se tak podle Mužíka stanou kořistí obchodníků se železným šrotem. „Případy kolejí vytrhaných za podivných okolností nastrčenými firmami, kde kolejnice skončily ve šrotu a kontaminovaný štěrk zůstal na trati, by měly být dostatečným varováním. Připomínáme, že konečná likvidace pozůstatků tratí, které představují ekologickou zátěž, by stejně zůstala státu,“ uvedl.

I v ČR podle něj existují dva dobré případy, kdy původně státní železniční tratě byly převedeny jinému subjektu za symbolickou cenu, noví majitelé je opravili a dodnes provozují. Stát přitom ušetřil prostředky, které by musel vynaložit na likvidaci tratí, dodal.