Schodek platební bilance se zvýšil na 79,4 miliardy korun

Praha - Běžný účet platební bilance, která je souhrnem veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, v letošním třetím čtvrtletí prohloubil schodek o 42,17 miliardy na 79,37 miliardy korun. Oznámila to dnes Česká národní banka (ČNB).

Finanční účet

Finanční účet ve třetím čtvrtletí zaznamenal čistý příliv zahraničního kapitálu 3,7 miliardy korun. Devizové rezervy ČNB bez vlivu kurzových rozdílů poklesly o 3,7 miliardy korun. Poměr schodku běžného účtu platební bilance k HDP na roční bázi se podle odhadu ČNB snížil na 2,6 procenta, a to zejména vlivem zvýšení přebytku výkonové bilance a nižšího schodku bilance výnosů.

Bilance zboží a služeb (výkonová bilance)

Bilance zboží a služeb na běžném účtu platební bilance skončila podle aktualizovaných údajů ČSÚ ve třetím čtvrtletí přebytkem 36,3 miliardy Kč. K meziročnímu nárůstu o 25,6 miliardy Kč přispělo především zlepšení salda obchodní bilance se zbožím v důsledku vyššího přírůstku vývozu v porovnání s dovozem. Růst aktiva bilance služeb příznivě ovlivnily vyšší příjmy ze zahraničního cestovního ruchu a růst aktiva bilance ostatních služeb. Naopak meziroční zhoršení bilance dopravy bylo důsledkem poklesu příjmů letecké dopravy a růstu výdajů silniční dopravy.

Bilance výnosů

Bilance výnosů byla ve třetím čtvrtletí ve schodku 76 miliardy korun. K meziročnímu snížení o 19,4 miliardy Kč přispěly meziročně nižší výplaty dividend a snížení objemu předpokládané výše reinvestovaném zisku.

Bilance běžných převodů

V bilanci běžných převodů vzniklo ve třetím čtvrtletí pasivní saldo ve výši 2,4 miliardy korun. Příjmy ČR z rozpočtu Evropské unie činily 1,7 miliardy korun.