Zisk Lesů ČR do konce října dělá rekordních 5,35 miliardy

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) za prvních deset měsíců roku znásobil hrubý zisk na 5,347 miliardy korun. Přitom za totéž období v minulém roce dosáhl podnik hrubého zisku 2,645 miliardy. Dosavadní průběžný zisk je zatím nejvyšší v historii podniku, jemuž patří polovina lesů v zemi.

LČR tvrdí, že dosahované zisky potvrzují správnost parametrů lesnických tendrů a vytvoření soutěžního prostředí, díky čemuž účastníci tendrů podali v soutěži výhodné nabídkové ceny. „Zisk je téměř z 90 procent tvořen hlavní podnikatelskou činností, což je lesnické hospodaření,“ uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík. Zisk podnik podle něj tvoří bez toho, že by snižoval náklady na péči o les či zvyšoval těžbu dřeva. Do obnovy a údržby lesů podnik letos dá dosud nejvyšší částku, a to čtyři miliardy korun, uvedl.

Za celý rok 2011 by měl mít podnik zisk kolem šesti miliard korun, uvedl na konci října generální ředitel podniku Svatopluk Sýkora. Loni měly LČR zisk 3,13 miliardy korun před zdaněním.

Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství při Agrární komoře ČR minulý týden v prohlášení upozornilo, že zisky ze státních lesů do pokladny státu nejdou. „Zvolený způsob řízení státního podniku generuje zisk, který není státem jako vlastníkem využíván a zároveň přispívá k rozšiřování řady nezaměstnaných a s tím souvisejícími výdaji státu v sociální oblasti,“ uvedlo sdružení.

Lesy ČR letos významně změnily obchod se dřevem. Lesnické firmy, které vyhrály tendry, provádějí ve státních lesích pěstební práce a těžbu. Pokácené dřevo od podniku za cenu stanovenou v tendru kupují a dál ho mohou zpracovávat a prodávat. Do konce roku 2010 těžařské firmy prodávaly polovinu vytěženého dřeva. Druhou polovinu dřeva si prodávaly samy Lesy ČR. LČR nyní řeší obří tendr na lesnické práce a prodej dřeva od ledna 2012. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ho v říjnu pozastavil. LČR se proti tomu odvolaly. Antimonopolní úřad v pátek správní řízení zastavil a předběžné opatření, které bránilo uzavírat smlouvy, zrušil. Podnik se nyní bude snažit tendr dokončit a smlouvy co nejrychleji uzavřít.

Z oficiálního přehledu podaných nabídek vyplývá, že společnost Less & Forest dala v tendru nejlepší cenovou nabídku na lesní práce na 88 jednotkách, což znamená vítězství na 75 procentech z nich.