Nově jsou firmy trestně odpovědné

Praha – Od 1. ledna platí zákon, který zavádí trestní odpovědnost právnických osob, a tedy i firem. Nová norma je výsledkem hlasování Poslanecké sněmovny, která přehlasovala i prezidentské veto pro toto opatření. Nově se tak budou moct právnické osoby zodpovídat soudu až z osmdesáti trestných činů. Nový zákon má přispět k boji proti organizovanému zločinu a korupci.

Nově mohou soudy firmy pokutovat, zakázat jim ucházet se o veřejné zakázky, zabavovat jim majetek nebo je dokonce i zrušit. Mezi trestné činy firem vláda zařadila legalizaci výnosů z trestné činnosti, provozování nepoctivých her a sázek, padělání peněz či krácení daní.

Stíhání bude následovat i kvůli kuplířství, sexuálnímu nátlaku, pohlavnímu zneužití a dětské pornografii. Právnické osoby by v těchto případech nebyly postiženy za samotný trestný čin, ale za jeho případnou organizaci. Firma nebo organizace má být odpovědná i tehdy, když se konkrétní viník nenajde.

Video Rozhovor s Jiřím Pospíšilem
video

Rozhovor s Jiřím Pospíšilem

Sám ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se přitom staví k nové normě téměř s rozpaky a upozorňuje na to, že vznikla zejména na zakázku Bruselu. „Uznávám, že trestní odpovědnost právnických osob je věc sporná. V právní obci jsou na to různé pohledy a sám jsem k této úpravě zdrženlivý, ale je třeba si uvědomit, že dnes mají všechny státy Evropské unie tuto právní úpravu a Českou republiku v posledních dvou letech výrazně poškozovalo, že jsme byli jedinou zemí, která toto neupravila,“ uvedl ministr. „Jsem přesvědčen, že je to napsáno tak, aby to pokud možno nebylo zneužíváno.“