Počet insolvenčních návrhů loni vzrostl o 51 procent

Praha - Počet podaných insolvenčních návrhů v roce 2011 vzrostl ve srovnání s předloňským rokem o 51 procent na 24 353. Hlavní podíl na tomto růstu mají nepodnikatelské fyzické osoby, u kterých počet insolvencí stoupl o 67 procent na 17 600. Dnes o tom informovala společnost Creditreform.

Počet právnických osob v insolvenci ve srovnání s rokem 2010 stoupl o 21,5 procenta na 6 753. Tempo nárůstu insolvenčních návrhů zrychlilo, protože před rokem činil nárůst necelých šest procent. Opačná tendence byla u spotřebitelů, u nichž činil předloňský nárůst rekordních 149 procent.

Nejvyšší počet insolvencí na tisíc registrovaných firem byl v roce 2011 v Moravskoslezském kraji, následují kraj Olomoucký a Jihomoravský. „V Moravskoslezském kraji se můžou firmy potýkat s nedostatkem zakázek. Je tam samozřejmě horší infrastruktura, takže hůře překonávají krizová období a v tomto kraji může být více zadlužených firem jako takových,“ říká jednatel společnosti Creditreform Cyril Mores.

Nejlepší ekonomická situace firem je již tradičně ve Středočeském kraji, výrazný pokles insolvencí zaznamenali v Plzeňském kraji. Dalším rokem pokračuje i pokles insolvencí v Praze, která je s 2,02 insolvence na tisíc firem loni na osmém místě v pořadí krajů podle počtu insolvencí. Naopak razantní nárůst počtu insolvencí na tisíc firem (o 122 procent) měli v Ústeckém kraji.  

Cyril Mores, jednatel společnosti Creditreform

„Nárůst insolvenčních návrhů je dán samozřejmě krizí. Trh se očišťuje od dlouhodobě nestabilní firmy. Na druhou stranu u osobních bankrotů je to známka toho, že domácnosti se potýkají s finančními problémy.“


Papíru, chemii a těžbě se nedařilo 

Z jednotlivých odvětví je nejvíce společností v insolvenci v oboru papírenského průmyslu a již tradičně v těžbě a chemickém průmyslu. Papírenský průmysl zaznamenal ve srovnání s rokem 2010 nejvyšší nárůst počtu insolvencí na tisíc registrovaných firem. Nárůst se zvýšil i v oblasti recyklace a dřevařství. Naopak zlepšení je zřejmé u firem telekomunikačních a poštovních služeb a v dopravě. V celkových číslech byly stejně jako předloni insolvencí nejvíce postiženy firmy z velkoobchodního a maloobchodního prodeje a stavebnictví.

Insolvenční návrhy firem se po prohlášení úpadku řeší konkurzem, nebo reorganizací. Konkurz spočívá v poměrném uspokojení pohledávek věřitelů. V roce 2011 stoupl počet konkurzů o 11 procent. Meziroční nárůst v letech 2010 a 2009 činil jen 3,09 procenta. Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace, kdy se postupně uspokojují pohledávky věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 bylo do konce roku 2011 soudem povoleno 58 reorganizací. Z toho 17 jich soud schválil v roce 2011. 

Video Insolvencí loni prudce přibylo
video

Insolvencí loni prudce přibylo

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením, buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy musí dlužník během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V roce 2011 požádalo o oddlužení 16 568 lidí, o 82 procent více než loni. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo loni 164 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přestože zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2011 téměř dvakrát víc dlužníků než v roce 2010, stále je to jen 1,5 procenta ze všech povolených oddlužení. 

Počet insolvenčních návrhů ještě vzroste

V roce 2012 očekává Creditreform růst počtu insolvenčních návrhů. Počátkem ledna totiž skončila protikrizová výjimka pro předlužené firmy a vrátila se povinnost pro manažery podat na společnost insolvenční návrh i v případě tzv. předlužení. To nastává, pokud má firma alespoň dva věřitele a součet všech jejích dluhů, včetně nesplatných, přesáhne hodnotu jejího majetku. Vliv na ekonomickou situaci firem a spotřebitelů bude mít i zvýšení DPH.