Počet bankrotů loni vyskočil o polovinu

Praha - V roce 2011 bylo vyhlášeno celkem 2 413 firemních bankrotů, což bylo o 49 procent více než předloni. Za nárůstem stojí bankroty fyzických osob podnikatelů. Nejvíce bankrotů vyhlásily firmy podnikající v obchodě a pohostinství. Vyplývá to z analýzy, kterou poskytla společnost Czech Credit Bureau.

Na 1 232 bankrotů se loni týkalo právnických osob a 1 181 fyzických osob podnikatelů. Bankroty fyzických osob podnikatelů strmě rostou, bylo jich o 815 více než předloni. Počet bankrotů právnických osob klesl meziročně o 20 případů. V roce 2011 připadlo v průměru na jeden měsíc 103 bankrotů právnických osob, což je o jeden méně než v roce 2010. Průměrný měsíční počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl loni 98, a byl tak o 68 případů vyšší než v roce 2010.

„Z porovnání bankrotů vyplývá, že se zhruba od října 2011 postupně rozevírají nůžky mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů, respektive se prodlužuje doba mezi podáním návrhu a vyhlášením bankrotu, a to u obou skupin firem. Tento vývoj je ale mnohem razantnější u fyzických osob podnikatelů,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CCB Věra Kameníčková. Počet návrhů na firemní bankrot dosáhl v prosinci 663, což je zdaleka nejvyšší počet podaných návrhů od roku 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon.

Bankrotů bude přibývat, varují experti

Počty návrhů na firemní bankrot odpovídají podle odborníků ekonomické situaci a v dalších měsících pravděpodobně dále porostou. „Nejčastějšími důvody úpadku firem jsou vedle dlouhodobě sníženého odbytu také velká zatížení fixními platbami, horší přístup k úvěrům a v důsledku toho nedostatek hotovosti. Setkáváme se i s vážnými problémy kvůli druhotné platební neschopnosti,“ uvedl Michal Hrnčíř z advokátní kanceláře VDNU legal.

Prosincový počet návrhů na firemní bankrot se zvýšil jak ve srovnání s listopadem (o 113 návrhů), tak i s prosincem roku 2010 (o 200 návrhů). Na růstu počtu návrhů na firemní bankrot mezi letošním listopadem a prosincem se podílely především návrhy na bankrot právnických osob (75 případů), zatímco ve srovnání prosince 2010 a 2011 to byly především návrhy na bankrot fyzických osob podnikatelů (153 návrhů).

Nejvíce se bankrotovalo na severu Moravy a v Praze

V roce 2011 nejvíce bankrotovaly firmy z Moravskoslezského kraje. Hned za ním následovala Praha. Naopak nejméně bankrotů hlásí Karlovarský kraj a jen v těsném závěsu za ním skončil kraj Vysočina. Mezi lety 2010 a 2011 se nejrychleji zvyšoval počet vyhlášených bankrotů v Ústeckém kraji (růst na téměř čtyřnásobek) a v Moravskoslezském kraji (trojnásobek). Jejich počet naopak klesl v Jihomoravském kraji a v Praze (shodně o tři procenta).