Akcionáři zkrachovalé Sazky se přou, zda se konala valná hromada

Praha - Akcionáři zkrachovalé Sazky se přou, zda se dnes uskutečnila mimořádná valná hromada firmy. Dosavadní předseda představenstva Zdeněk Ertl prohlásil, že se nekonala, protože zástupci největšího akcionáře, kterým je Český svaz tělesné výchovy (ČSTV), nedoložili potřebné doklady k zastupování svazu. Přítomní akcionáři tak neměli potřebných 30 procent akcií Sazky. Šéf ČSTV Pavel Kořan uvedl, že zástupci svazu měli všechny podklady v pořádku. Proto se podle něj poté konala valná hromada na jiném místě, kde akcionáři vyměnili představenstvo společnosti.

Podle Kořana organizátoři valné hromady odmítli zástupce ČSTV a Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů vpustit do budovy Sazky, kde se měla hromada konat. Zástupci ČSTV proto zavolali Policii ČR a po jejich zápisu a uplynutí lhůty pro registraci uskutečnili valnou hromadu v nedalekém hotelu Clarion.

Tam s okamžitou účinností znovu odvolali z představenstva společnosti Zdeňka Ertla, Jiřího Kynose, Jiřího Duška a Petra Bernátka. Současně zvolili nové pětičlenné představenstvo, jehož předsedou se stal Karel Bouček. Dalšími členy představenstva zvolili zástupci ČSTV, Asociace tělovýchovných jednot a České asociace sport pro všechny Karla Coufala a Viktora Pavlíka. Členy představenstva zůstali Vladimír Šimíček a Jindřich Rajchl.

Ertl zasedání zrušil

Podle Ertla se valné hromady dnes vůbec nekonaly, jelikož největší akcionáři, mimo jiné i ČSTV, nedoložili potřebné doklady k uznání plné moci. Představenstvo zkrachovalé loterijní firmy Sazka odvolalo na návrh akcionářů dvě ze tří mimořádných valných hromad, svolaných na dnešek. Rozhodnutí padlo od dosavadního předsedy představenstva Sazky Zdeňka Ertla. Náhradní valná hromada se stejným programem se podle Ertla uskuteční 13. února. Podle Kořana Ertl není oprávněn vystupovat jako člen představenstva.

Na žádost ČSTV se ovšem již 9. prosince konala mimořádná valná hromada Sazky, která zvolila nové pětičlenné představenstvo. To má podat žaloby na prodej podniku. Podle Ertla však tato valná hromada byla svolána neoprávněně a nekonala se podle stanov společnosti. Valnou hromadu měl prý vést on, na jednání ale nebyl připuštěn. „Podal jsem jménem představenstva námitky k jejímu konání k rejstříkovému soudu,“ dodal.

Novým předsedou představenstva Sazky se podle ČSTV stal 9. prosince Karel Bouček, dalšími členy byli nově zvoleni Karel Coufal a Viktor Pavlík. Členy představenstva i nadále zůstali Vladimír Šimíček a Jindřich Rajchl. 

Dnes se tak neuskuteční ani valná hromada, kterou svolal Autoklub ČR, jenž navrhl projednat stav majetku Sazky po prodeji podniku, a valná hromada svolaná Sdružením sportovních svazů ČR, které chtělo projednat situaci firmy.   

Loterijní byznys Sazky odkoupily skupiny PPF a KKCG, které patří mezi největší věřitele zkrachovalé společnosti. Obě skupiny dnes nemají s akcionáři Sazky v insolvenci nic společného, nijak se tedy ani neúčastní rozhodování o svolávání valných hromad. Sazka se do insolvence a následně do konkurzu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny. Akcionáři Sazky jsou občanská sdružení působící v tělovýchově a sportu. Tím největším je ČSTV.

Video Vedení bývalé Sazky se pře o platnost valných hromad
video

Vedení bývalé Sazky se pře o platnost valných hromad