Jednání o řeckých dluhopisech se schyluje k závěru

Atény – Už dnes by mohla být dokončena jednání o výměně dluhopisů, která vedou představitelé řecké vlády a soukromí věřitelé Řecka. Další podrobnosti ale budou upřesněny až o víkendu. Jednání se vedou o odpuštění asi poloviny dluhů, které drží banky, tedy asi 100 miliard eur. Obě strany se nemohou shodnout právě na kuponu, který stanoví, jakou sazbou budou nové řecké dluhopisy úročeny. Od toho se také budou odvíjet ztráty, které banky utrpí.

Za soukromé věřitele vedou jednání zástupci Ústavu pro mezinárodní finance (IIF), což je lobbistická skupina, která hájí zájmy bank a dalších finančních institucí. Ty tvoří drtivou většinu soukromých věřitelů. Vedle bank jsou to i pojišťovny a další finanční instituce.

Splatnost nově vydaných cenných papírů bude podle zdrojů kolem 30 let s tím, že takzvané respiro (tj. lhůta pro tolerování následků prodlení) bude dalších deset let. Respiro neboli grace period ponechává uzavřené smlouvy v platnosti po stanovenou dobu, i když je dlužník v prodlení s platbami. Státní dluh Řecka přesahuje 350 miliard eur (asi 8,9 bilionu Kč), z toho na banky připadá kolem 200 miliard eur.