Vláda chce zamezit bezdůvodným insolvencím

Praha - Vláda dala zelenou novele insolvenčního zákona, která by měla zamezit bezdůvodnému podávání insolvenčních návrhů. Návrh má předejít zejména takzvaným šikanózním návrhům, jak informovala místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Ministerstvo spravedlnosti a experti, kteří návrh vypracovali, chtějí, aby bylo možné návrh věřitele odmítnout pro zjevnou bezdůvodnost. V takovém případě požadují možnost stanovení pokuty až 100 tisíc korun.

Podle novely by soud mohl uložit věřiteli povinnost složit finanční částku k zajištění náhrady škody, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení.

Úprava zákonu reaguje na rozmáhající se praxi podávání návrhů ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného soutěžícího vyřadit z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském prostředí. Podle ministerstva je cílem takto tendenčně podávaných insolvenčních návrhů zejména poškodit jiného soutěžícího na pověsti, důvěryhodnosti, možnosti ucházet se o veřejné zakázky či na možnosti získat půjčku.

„Novela nijak nenarušuje základní koncepci a publicitu řízení, nová pravidla spíše jen doplňují a rozvíjejí stávající postupy a tím reagují na aktuální praxi a potřebu,“ vysvětlil advokát Ambruz & Dark/Deloitte Legal Jiří Markvart. Současně ale dodal, že důvodem celé této úpravy je zejména nepochopení první fáze insolvenčního řízení ze strany veřejnosti, zejména přehnané reakce spojené s pouhým faktem zahájení řízení a jeho publicitou: „Z tohoto pohledu se nabízí obecnější otázka, zda je skutečně nutné tento stav řešit právě novou regulací.“

Video Insolvenční zákon
video

Insolvenční zákon