Světová banka pošle na východ Evropy 27 miliard dolarů

Londýn - Světová banka uvolní pro letošní a příští rok 27 miliard dolarů (530 miliard korun), aby pomohla zemím východní Evropy a střední Asie, které těžce zasáhnou dopady dluhové krize v eurozóně. V porovnání s loňským rokem jde o zvýšení o čtyři miliardy dolarů u úvěrů samotné Světové banky a o dvě miliardy dolarů u Mezinárodní finanční korporace (IFC), její pobočky pro soukromý sektor.

Podle Světové banky dopadá krize eura na ekonomiky bývalého sovětského bloku a Sovětského svazu třemi kanály - přes obchod, finanční sektor a prostřednictvím převodů peněz vydělaných v Evropě lidmi ze zemí regionu. V pondělní zprávě Mezinárodní měnový fond upozornil hlavně na negativní vliv, který bude mít na ekonomiky regionu omezení úvěrů ze strany místně působících evropských bank. Ty omezují úvěrové aktivity, aby si podle nařízení evropských regulačních orgánů doplnily rezervy.

Robert Zoellick, prezident Světové banky 

0„Zatímco se pozornost upírá na dopady krize eurozóny na největší ekonomiky západní Evropy, krize také poškozuje lidi v evropských zemích s rozvíjející se tržní ekonomikou, zejména ve střední a jihovýchodní Evropě. Skupina Světové banky rozšiřuje finance pro region, aby se o ně tyto země mohly opřít a vydržet krizi.“


Vyšší objem peněz od Světové banky má podle agentury Reuterspřispět k financování strukturálních reforem v soukromém sektoru, bankovním sektoru a sociálním záchytném systému.