Akcie – vstupenka do burzovního světa

Praha - Investice – každý si pod tímhle pojmem nejspíš vybaví něco jiného. Často slýcháme i to, že například koupě bot byla dobrou investicí. Co tedy musí instrument, za který utratíte peníze, přinášet, abyste ho už mohli nazývat investicí? Musí existovat naděje na jeho zhodnocení. Výměnou za zvýšení hodnoty podstupujete riziko a tato přeměna na cennější aktivum zabere nějaký čas.

I když tedy lze investici definovat tak jednoduše, pro každého představuje vhodná investice něco jiného. Každý požaduje jinou výnosnost a je ochotný podstoupit jiné riziko. Ideální instrument je těžké najít. Proto bývá nejvhodnější zkombinovat několik investičních nástrojů. Ty by se zjednodušeně daly rozdělit na akcie, dluhopisy, měny, komodity a nemovitosti. Jak fungují, jaké investorovi poskytují možnosti a jak se chovají, se podíváme v několika dalších dílech investičního seriálu.

Akcie jako první krok investora - nováčka

Jedním z nejběžnějších způsobů zhodnocování peněz je investice do akcií. Akcie je cenný papír, který reprezentuje podíl ve společnosti, která titul vydala. Koupí jedné nebo i desítek akcií většinou vlastník získá ve firmě zanedbatelný podíl. Společnosti totiž často emitují miliony akcií. S každým – i zanedbatelným – podílem ale souvisí určité výhody a práva.

Pokud jste akcionářem, máte právo především podílet se na řízení společnosti – můžete se tedy zúčastnit valné hromady, která rozhoduje o budoucnosti společnosti. Mimo jiné rozhodují akcionáři i o výplatě dividend. Vyplácet dividendy ale není povinností společnosti – může se tedy rozhodnout, že tak činit nebude. Dalším právem akcionáře je právo podílet se na likvidační hodnotě společnosti. Nejdřív ale musí být splaceny všechny dluhy. Na druhou stranu za závazky firmy nenesete jinou zodpovědnost jen do výše své investice. Kdyby tedy nestačila likvidační hodnota na splátku dluhů, vy nikomu nic nedlužíte, i když ve společnosti vlastníte podíl.

Akcie zaknihované a listinné

Akcie může být listinná nebo zaknihovaná. Ta listinná má podobu hmotného cenného papíru – můžete si ji tak uložit do sejfu, zaknihovaná má pak jen podobu zápisu v evidenci vlastníků. Dle formy se pak akcie rozlišují na akcie na doručitele a na jméno. U té první stačí její fyzická přítomnost. Vaše ani jiné jméno na ní uvedené nejsou, vaše jsou ale práva, která s ní souvisí. Akcie na jméno je s vaším jménem spojena. Pro akcionáře to znamená sice menší riziko, ale také menší možnost převoditelnosti – existuje totiž seznam majitelů a při každém odprodeji musí akcionář žádat o svolení.


Investice do akcií je poměrně přístupnou variantou. To ovšem neznamená, že přimět své akciové portfolio ke zhodnocení, je jednoduché. Je třeba mít alespoň základní přehled, základní matematické schopnosti a podobně jako u každého jiného nástroje – disciplínu. A ani tady nelze přeskočit to podstatné – tedy volba strategie.

Co hýbe s cenou akcií?

O hodnotě akcie rozhoduje poptávka a nabídka. Jaký je ale o akcii zájem určuje hned několik faktorů. Především by to měly být výkony společnosti – tedy zisk a její dlouhodobé výsledky. Pokud investoři očekávají dobrý vývoj společnosti, akcie mají tendenci růst.

Další důležitou položkou je finanční zdraví společnosti. Obecně platí pravidlo, že pokud si společnost na svůj provoz půjčuje, je to pro ni levnější. Navíc pak nemusí emitovat tolik akcií a nerozmělňuje podíly vlastníků. Na druhou stranu vysoké zadlužení může vést k vyšším úrokovým nákladům, které zbytečně ukrajují ze zisku. Pokud má navíc společnost vysoké dluhy a investované peníze jí nedokážou vydělávat, může se dostat do problémů se splácením, což vede k vyvolání nedůvěry trhu a poklesu ceny akcií. Je tedy velmi důležité, aby byla společnost schopná najít optimální přístup.

Významně může k růstu společnosti přispět i kvalitní vedení. Pokud nemá společnost dobrý management a existuje konflikt zájmů mezi vedením a vlastníky (tedy akcionáři), lze očekávat propad ceny akcie. Do ceny akcie se pak promítá i výplata dividend. Po rozdělování dividend by měl kurz akcie klesnout (a zpravidla se tak stane) – o vyplacenou sumu. Nejde o tragédii, pouze to odráží fakt, že tržní cena odráží hospodaření společnosti. Mnohem citlivěji pak kurz reaguje na změnu dividendové politiky. Pokud společnost oznámí nižší výplatu dividendy než v minulosti, cena akcie většinou klesá.

Kurz akcie ovlivňuje i životní fáze a investiční politika firmy. V počátcích společnost musí intenzivně investovat, zisky tedy nejsou velké, tržby ale mohou růst ohromným tempem. Vliv má pak i cyklus ekonomiky. Tady ale každá akcie reaguje jinak. Některé obory totiž na ekonomice vůbec nezávisí, jiné dokonce sklízí zisky v době recese.

V dalším článku naší Investiční univerzity se podíváme podrobněji na jednotlivé faktory, které ovlivňují cenu akcií. Poradíme také, jak se orientovat v dividendových a nedividendových titulech.