Daňové přiznání u zaměstnavatele? Máte poslední šanci říct si o slevy

Praha - Dnešek je v daňovém kalendáři označen jako den, do kterého můžete vašeho zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování uhrazených záloh na daň a o provedení výpočtu, kolik na daních skutečně zaplatíte. Jinými slovy dnešek je tak posledním dnem, kdy můžete zaměstnavateli dodat všechny dokumenty potřebné k uznání daňových slev a zvýhodnění. Po tomto termínu už musíte podat daňové přiznání sami. Pracující studenti mohou do 15. února požádat o vrácení daní, nebo požádat o vystavení Potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách, pokud si podávají daňové přiznání sami. Na to mají letos čas až do 2. dubna.

Za zaměstnance řeší daně obvykle účetní firmy, u které zaměstnanec podepíše „růžový formulář“ (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků), jehož podpisem zaměstnavateli potvrzuje, že u něj uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani, na které má nárok. Zaměstnavatel zmenší o uplatněné slevy daň ze mzdy a zaměstnanci pak vyplatí vyšší čistou mzdu. Nechat daňové přiznání na zaměstnavateli je výhodné hlavně proto, že tuto starost jedním podpisem necháte na někom jiném.

Vstupenkou do účtárny zaměstnavatele je však absence vedlejších příjmů. Lidé, kteří k zaměstnání mají ještě další příjmy v podobě přivýdělku jako osoby samostatně výdělečně činné nebo třeba příjmy z pronájmu, musí podat daňové přiznání sami. Zaměstnavatel jim vystaví pouze Potvrzení o výši příjmu a sražených zálohách na daň z příjmů. Na stejné období je možné podepsat Prohlášení poplatníka k dani jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud prohlášení nepodepíšete, zaměstnavatel vám strhne daň nesníženou o slevy na dani a můžete pak o slevy na dani nenávratně přijít.

V některých případech vzniká povinnost podat daňové přiznání, i když zaměstnanec jiné příjmy než ze zaměstnání nemá. Například v případě pracovního úrazu se příjem od pojišťovny v podobě náhrady za ztrátu na výdělku posuzuje jako příjem od druhého zaměstnavatele, a tedy platí, že při přesáhnutí částky 5 000 korun za měsíc, vzniká zaměstnanci povinnost podat přiznání k dani.

Pracující studenti mohou požádat o vrácení daní

15. únor je důležitým datem i pro pracující studenty, kteří se do tohoto data musí v Prohlášení poplatníka k dani vyjádřit, zda chtějí, aby za ně provedl roční zúčtování zaměstnavatel, či nikoliv. Pokud chce student podat daňové přiznání sám, musí zaměstnavatele požádat o vystavení Potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách na daň z příjmů, které pak ke svému daňovému přiznání přiloží. Sami si musí podat přiznání studenti, kteří měli kromě brigády v pracovním poměru ještě jiný příjem, jako je pronájem studentského pokoje, příjem z podnikání či autorský honorář.

Letos se přiznání podává až do 2. dubna

Ti, kteří si podávají daňové přiznání sami, mají na vyplnění růžového formuláře zatím dost času. Přiznání k dani z příjmů za rok 2011 se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Letos vychází poslední den na 1. dubna 2012. Jedná-li se o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Vzhledem k tomu, že 1. dubna, respektive 1. července 2012 je vždy neděle, je posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání 2. dubna, respektive 2. července 2012.


Daňové přiznání 2011
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Nepodané daňové přiznání se může prodražit

Pokud daňové přiznání nepodáte nebo se opozdíte o déle než pět pracovních dní, musíte zaplatit pokutu. Nejnižší výše pokuty činí 500 korun a dále 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení. Pokud podáte daňové přiznání včas, ale opozdíte se s platbou daňové povinnosti, vzniká počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti úrok z prodlení, který musí daňový subjekt uhradit, přesáhne-li částku 200 korun.

Pokud si spočítáte daňovou povinnost špatně nebo na něco zapomenete, budete ze strany finančního úřadu vyzváni k opravě či doplnění svého podání. Oficiální statistiky na chybovost v daňových přiznáních neexistují. Odhaduje se však, že zhruba třetinu podaných přiznání je nutné opravit či doplnit. Pokud běžní podnikatelé nepřijdou na poslední chvíli, finanční úředníci jim s vyplněním mohou pomoci.